English                                                        Pondelok 20.05.2024, 08:54

Mesiac v nás na MFF Locarno

Mesiac v nás (r. Diana Fabiánová)Do programu jubilejného 20.ročníka sekcie Týždeň kritikov (Semaine de la Critique), ktorá je súčasťou 62. MFF Locarnootvorí externý link v novom okneje zaradený film slovenskej režisérky Diany Fabiánovej Mesiac v nás (koprodukcia SK – FR – ES, 2009).

Týždeň kritiky je nezávislá sekcia MFF Locarno organizovaná švajčiarskou národnou asociácou filmových novinárov v úzkej spolupráci s MFF Locarno. Vo svojom programe každoročne prezentuje dokumentárne filmy, a pri výbere sa zameriava predovšetkým na filmy, ktoré iniciujú diskusiu a kritické uvažovanie o prezentovaných témach a predstavujú nové perspektívy v oblasti dokumentárnej tvorby.

Od svojho vzniku v roku 1990 bolo v sekcii uvedených 110 filmov režisérov ako: Erroll Morris, Fredi M. Murer, Thomas Riedelsheimer, Nicholas Philibert, Richard Dindo, J. van der Keuken, Zhang Yuan, Davide Ferrario, a ďalší.

Mesiac v nás je prvý slovenský filmov uvedený v tejto sekcii a na festivale bude uvedený vo svojej medzinárodnej premiére, projekcie budú prebiehať v dňoch 13. a 14. augusta 2009.

Viac o filme: www.mooninsideyou.com

Viac o 20. Týždni kritiky: www.semainedelacritique.ch
Viac o 62. MFF Locarno: www.parcho.ch

publikované: 09.08.2009
aktualizované: 02.09.2009