English                                                        Štvrtok 29.10.2020, 17:06

V letnom dvojčísle Film.sk renomovaní slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské filmy

tlačová správa SFÚ (30. 6. 2009)                            

 

 


Mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk vychádza v lete pravidelne ako dvojčíslo. Novinkou letného dvojčísla v jeho jubilejnom desiatom roku vychádzania je hodnotenie slovenských filmov za uplynulý polrok, na ktoré sa odborným okom pozrelo osem renomovaných slovenských filmových vedcov a kritikov.

S narastajúcim počtom domácich filmov sa redakcia Film.sk rozhodla čitateľom sprostredkovať ich adekvátnu reflexiu. V spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami všetkých generácií sa rozhodla pravidelne na konci každého polroka uverejňovať hodnotiacu tabuľku celovečerných slovenských a majoritne slovenských koprodukčných filmov, ktoré za uplynulý polrok mali distribučnú premiéru. Na historicky prvé hodnotenie filmov prostredníctvom bodovacej stupnice vo Film.sk sa podujali filmoví historici Václav Macek a Jelena Paštéková, filmoví teoretici Martin Ciel a Martin Kaňuch, filmoví publicisti Pavel Branko a Jaroslav Hochel a napokon filmové teoretičky so zameraním sa na slovenský film Eva Filová a Eva Michalková, ktorá zároveň zastupuje v bodovaní slovenských filmov redakciu Film.sk. Bodovanie filmov zohľadňuje individuálne kritériá hodnotenia každého z filmových odborníkov, čím čitateľom ponúka širší pohľad na slovenskú celovečernú tvorbu na Slovensku.

Obsah letného dvojčísla Film.sk tvoria tradičné rubriky, ale aj ozvláštnenie, ktoré je jeho súčasťou výlučne v letnom období. Takým je rubrika Filmové čítanie, ktorá pravidelne prináša úryvky z pripravovaných publikácií z edičného oddelenia SFÚ. Tentoraz ponúka krátke kapitolky z publikácie so zameraním na ázijské kinematografie Filmový zemepis s podtitulom Čína, Hongkong, Taiwan. Knihu napísala filmová publicistka Viera Langerová, ktorá sa tejto problematike venuje už niekoľko rokov. Letné dvojčíslo Film.sk prináša aj rozhovor s režisérom Vladom Balcom, v novinkách upozorňuje na novú slovenskú undergroundovú snímku, ktorá sa v júli dostane na plátna kín, Bratislavafilm v réžii mladého študenta réžie Jakuba Kronera, v recenzii reflektuje slovenský film Ivana Vojnára Ženy môjho muža a poľský film Andrzeja Jakimowskeho Fígle. Pravidelnou súčasťou letného dvojčísla je aj prehľad distribučných premiér na mesiac júl, ale aj zoznam distribučných titulov, pripravených do našich kín v druhej polovici roka. V letnom dvojčísle sa nachádza aj pravidelná rubrika o študentskom filme za uplynulý školský rok, nielen s dôrazom na tvorbu najstaršej filmovej školy na Slovensku Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, ktorá si len minulý mesiac pripomenula šesťdesiat rokov od svojho vzniku, ale aj Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá na Slovensku existuje už desiaty rokov. V čísle sa nachádza aj téma so zameraním sa na problematiku letných kín a pre milovníkov histórie nepravidelná rubrika zo zákulisia, ktorá sa tentoraz vracia k tzv. „utajeným“ projekciám z čias normalizácie, kedy nebolo možné na plátnach slovenských kín vidieť kvalitné filmy európskych i svetových tvorcov.

V letnom dvojčísle sa nachádzajú aj krátke správy z filmového diania a rubriky, ktoré sú pravidelnou súčasťou Film.sk každý mesiac, medzi nimi Filmové publikácie a DVD nosiče, ale aj Soundtracky, upozorňujúce na najzaujímavejšie novinky z príslušných oblastí. Rovnako sú v ňom aj obľúbené rubriky Dr. Divnoláska zo zaujímavými otázkami z oblasti slovenskej kinematografie, Čo robia? a Plus / mínus, vďaka ktorým je zasa možné zistiť, že v slovenskom filme sa neustále niečo deje. Kalendárium a Programy ponúkajú podrobný prehľad podujatí a kín na oba letné mesiace.

Film.sk už desať rokov vydáva Slovenský filmový ústav (SFÚ) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, vychádza na 60 stranách. Aktuálne číslo 7-8/2009 bude v predaji od 1. júla 2009 vo vybraných slovenských kníhkupectvách, pri pokladniach vybraných kín a filmových klubov a v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. č. 43 v Bratislave – Klapka.sk za 0,50 € / 15 Sk. Najbližšie číslo Film.sk 9/2009 vyjde k 1. septembru 2009.

 


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 

 


publikované: 30.06.2009
aktualizované: 01.07.2009