English                                                        Štvrtok 29.10.2020, 18:01


Slovenský filmový ústav bude mať na Art Film Feste niekoľko tvárí

tlačová správa SFÚ (19. 6. 2009)                            

 

 


17. ročník festivalu Art Film Fest, ktorý sa začína v sobotu 20. júna 2009, je jednou z príležitostí na prezentáciu vybraných činností Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Na trenčianskom festivale budú mať diváci možnosť zoznámiť sa s jeho prezentačnými aktivitami. SFÚ spoznajú ako vydavateľa zaujímavých knižných publikácií a DVD nosičov, ako filmového koproducenta, ale aj ako spoluorganizátora podujatí, v ktorých záujme je reflektovať aktuálny vývoj v oblasti slovenskej kinematografie a audiovízie.

Do programu festivalu Art Film Fest sú zaradené tri dokumentárne snímky, na ktorých koprodukčne participoval SFÚ. Premietať sa bude film Zuzany Piussi Koliba, ktorý je prvým pokusom o zanalyzovanie problému Slovenskej filmovej tvorby, okrem neho diváci uvidia aj dva profily filmových tvorcov. Jedným z nich je portrét scenáristu a dramaturga Tibora Vichtu, ktorý pod názvom Kým sa skončí tento film nakrútil Tomáš Hučko, druhým je profil kameramana Vincenta Rosinca Medzi 4 – 5,6 v réžii Vlada Balca. Všetky tri filmy využívajú aj archívne materiály zo SFÚ.

Mimoriadna ponuka SFÚ čaká aj na tých návštevníkov Art Film Festu, ktorí majú v obľube zaujímavé publikácie a DVD nosiče. SFÚ bude svoje edičné počiny ponúkať v predajnom stánku za zvýhodnené ceny. Pre záujemcov sú pripravené staršie aj aktuálne knižky, medzi nimi napríklad monografie Herec Ivan Palúch od Petra Gavaliera, Martina Palúcha a ďalších spoluautorov, Ján Kadár od filmového historika Václava Maceka, Juraj Jakubisko od Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku, ďalej teoretická publikácia Balkán alebo metafora autorky Jany Dudkovej, Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky Jurija M. Lotmana a mnohé ďalšie, vrátane vydaní filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon za posledné dva roky. Meno SFÚ sa bude na Art Film Feste spomínať aj v súvislosti s aktuálnou prezentáciou publikácie Ostáva človek Martin Slivka, ktorú v týchto dňoch vydal Trigon Production, s.r.o. v spolupráci so SFÚ a VŠMU. Kniha voľne nadväzuje na film Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy režiséra Martina Šulíka, jej autormi a zostavovateľmi sú Rudolf Urc, Ingrid Mayerová a René Lužica, ktorých ambíciou bolo prostredníctvom spomienok zachytiť svojbytnú tvorivú atmosféru druhej polovice 20. storočia u nás. Knižka obsahuje spomienky nielen rodinných príslušníkov Martina Slivku, ale aj mnohých osobností kultúrneho, umeleckého a spoločenského života, tiež prináša kompletnú filmografiu a bibliografiu Martina Slivku, ako aj fotografie z jeho súkromia i umeleckého pôsobenia.

V oblasti DVD nosičov ponúkne SFÚ za zvýhodnené ceny všetkých desať titulov z edícií Slovenský film 70. a 60. rokov, z edície Slovenský film 80. rokov budú v predaji snímky Chodník cez Dunaj Miloslava Luthera, Iná láska Dušana Trančíka a Južná pošta Stanislava Párnického. V ponuke budú aj mnohé ďalšie DVD, medzi nimi aj aktuálne tretie doplnené vydanie DVD Obrazy starého sveta Dušana Hanáka, ktoré vyšlo po kompletnej obnove obrazovo-zvukových materiálov a ako prvé DVD na Slovensku má medzi ôsmimi jazykovými verziami aj hebrejské titulky.

SFÚ sa na Art Film Feste tento rok predstaví aj ako spoluorganizátor dvoch odborných diskusií na aktuálne témy v slovenskej kinematografii. Jedna sa venuje téme Audiovizuálneho fondu a bude prvou možnosťou jeho predstaviteľov hovoriť o tom, čo je pri modelovaní nového systému podpory dôležité, druhá je zameraná na Filmovú distribúciu na Slovensku a jej predmetom budú aktuálne problémy v tejto oblasti predovšetkým z pohľadu distribúcie slovenských filmov. Diskusie organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) v spolupráci s MFF Art Film Fest, Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a s podporou Ministerstva kultúry SR a prístupné budú všetkým záujemcom s možnosťou aktívne sa do nich zapojiť.

Viac informácií o 17. ročníku Art Film Festu nájdete na www.artfilmfest.sk. Viac informácií o Slovenskom filmovom ústave (SFÚ) nájdete na www.sfu.sk.

 


KOPRODUKCIE SFÚ V PROGRAME ART FILM FESTU

Koliba
dokumentárny film, 2009, Slovensko, 44 min., far.+čb
Réžia, scenár: Zuzana Piussi. Kamera: Braňo Špaček. Strih: Jana Vlčková. Hudba: archívna

Režisérka Zuzana Piussi v hlavnej úlohe dokumentárnej detektívky o osudoch slovenskej kinematografie. Cestou do kopca nad Bratislavou, kde kedysi sídlili ateliéry Slovenskej filmovej tvorby – Koliby, zjavuje fragmenty rozporuplných právd, absurdných poloprávd a utajovaných lží o rozpade a rozkradnutí „rodinného striebra“ – slovenského filmu. Je to prvý pokus o analytickejšie zmapovanie problému, ktorý už roky ostáva z hľadiska slovenskej kultúry nezodpovedaný. Film bude uvedený spolu s filmom Kým sa skončí tento film.

Kým sa skončí tento film
dokumentárny film, 2009, Slovensko, 53 min., far.+čb
Réžia, scenár, strih, kamera: Tomáš Hučko. Námet: Silvia Panáková, Dagmar Ditrichová. Účinkujú: Richard Blech, Pavel Branko, Dagmar Ditrichová, Eduard Grečner, Peter Jaroš, Miloslav Luther, Peter Solan, Dušan Trančík, Albert Marenčin, Jelena Paštéková.

Portrét slovenského scenáristu a dramaturga Tibora Vichtu (1933 – 2001), ktorý od 50. rokov minulého storočia výrazne ovplyvnil podobu mnohých slovenských filmov a autorsky stál za výnimočnými dielami významných slovenských režisérov Petra Solana, Martina Hollého či Dušana Trančíka. V Ankete 2000 bol slovenskými filmovými novinármi označený za najlepšieho slovenského scenáristu 20. storočia. Film bude uvedený spolu s filmom Koliba.

Medzi 4 – 5,6
dokumentárny film, 2008, Slovensko, 40 min., far.+čb
Réžia, námet, scenár: Vlado Balco. Kamera: Štefan Komorný. Strih: Peter Kordáč. Hudba: archívna. Účinkujú: Vincent Rosinec, Brigita Rosincová, Mimi Barabášová, Eduard Grečner, Vido Horňák, Dušan Trančík. Komentár nahovoril: Dušan Dušek

Portrét Vincenta Rosinca (1928), ktorý svoje kameramanské schopnosti preukázal napríklad v Havranej ceste Martina Hollého, Zvonoch pre bosých Stanislava Barabáša, v snímkach Kým sa skončí táto noc Petra Solana, Každý týždeň sedem dní a Drak sa vracia Eduarda Grečnera či v Koncerte pre pozostalých Dušana Trančíka. V roku 2008 získal cenu Slnko v sieti za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii. Film bude uvedený spolu s filmom Juraj Kubánka.


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 19.06.2009
aktualizované: 23.06.2009