English                                                        Streda 22.05.2024, 23:27

Visegrad Film Forum 2017

Už 6. ročník intenzívneho vzdelávacieho a networkingového podujatia Visegrad Film Forum (VFF) sa uskutoční na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave od 25. do 29. apríla 2017.

Program VFF tvoria projekcie vybraných študentských filmov z partnerských filmových škôl, prednášky a prípadové štúdie medzinárodne uznávaných profesionálov a odborné panelové diskusie.

Tento rok sa fórum mimoriadne zameria aj na televíznu tvorbu, ktorá sa teší čoraz väčšej popularite a tradičné formáty pomaly nahrádzajú moderné formy distribúcie. Téma je aktuálna aj vzhľadom na stúpajúci trend zahraničnej seriálovej tvorby, ktorá svojou obsahovou, ale aj formálnou stránkou častokrát presahuje kvality filmovej produkcie.

Harmonogram masterclassov, prípadových štúdií a premietaní:

25. 4. 2017 | UTOROK
FTF VŠMU
19:00-21:30 Otvárací ceremoniál spojený so špeciálnym premietaním a prípadovou štúdiou 
NEKONEČNÝ PRÍBEH

26. 4. 2017 | STREDA
FTF VŠMU
10:00-13:00 Ludovica Ferrario 
Filmová architektúra (master class)
14:00-16:00 KNUTKT Kiev & FTF VŠMU Bratislava (premietanie)
16:30-18:30 Pavla Janoušková Kubečková, Tomáš Hrubý and Štěpán Hulík 
Vzostup českých TV seriálov (master class)
19:30-21:30 BLOCKADE & LANDSCAPE (premietanie a prípadová štúdia)

27. 4. 2017 | ŠTVRTOK
FTF VŠMU
10:30-12:30 Colin Arthur 
50 rokov tvorby charakterov a riešenie špeciálnych efektov (master class)
13:30-15:30 Jesuit Cairo School & FAMO Písek (premietanie)
16:00-18:00 Sergei Loznitsa 
Majster observatívnej kinematografie (master class)
19:30-22:00 MENANDROS & THAIS (premietanie a prípadová štúdia)

28. 4. 2017 | PIATOK
FTF VŠMU
10:30-12:30 Steve Matthews 
Budúcnosť európskej TV produkcie (master class)
13:30-15:30 FDA Belgrade & EKU Eger (premietanie)
16:00-18:00 Anja Salomonowitz 
Medzi dokumentom a hraným filmom (master class)
19:00-22:00 YOU WILL NEVER UNDERSTAND THIS & IT HAPPEND JUST BEFORE (premietanie a prípadová štúdia)

29. 4. 2017 | SOBOTA
FTF VŠMU
13:30-15:30 WRiTv Katowice & IADT Dublin (premietanie)
16:00-18:00 Peter Strickland 
The Duke of Cinephilia (master class)
19:30-21:30 Záverečný ceremoniál so špeciálnym premietaním a prípadovou štúdiou 
KATALIN VARGA (film screening and case study + closing meeting)

Program celého podujatia je k dispozícii na: www.visegradfilmforum.com/2017/programme

Visegrad film forum prepája domáce audiovizuálne prostredie s tvorcami a najlepšími filmovými školami v strednej a východnej Európe. Dlhodobým cieľom VFF je rozvoj kreativity a koprodukčnej spolupráce filmárov násšho regiónu pri jednotlivých filmových projektoch. Komunikačným jazykom VFF je angličtina.

Organizátorom Visegrad film Forum je Boiler, o.z.. Spoluorganizátor je Filmová a televízna fakulta VŠMU. Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond, Medzinárodný vyšehradský fond,Bratislavský samosprávny kraj, Stredoeurópska nadácia a Ars Bratislavenis. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislavy Iva Nesrovnala.

Partnerské školy: Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava (FTF VŠMU Bratislava), University of Silesia v Katowiciach (WRiTv Katowice), Eszterházy Károly University v Egri (EKU Eger), Filmová akadémia Miroslava Ondříčku v Písku (FAMO Písek), Faculty of Dramatic Arts v Belehrade (FDA Belehrad), National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University v Kyjeve (KNUTCT Kyjev), Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology v Dubline (IADT Dublin), El Nahda Association for Scientific & Cultural Renaissance v Káhirena akulte Vum 2017

web: http://www.visegradfilmforum.com/

Súvisiace AIC články:
Visegrad Film Forum 2016

publikované: 21.04.2017
aktualizované: 24.04.2017