English                                                        Streda 22.05.2024, 23:38

Slovenský film - diskusia na Art Film Fest

V piatok 25. 6. 2010 sa bude v rámci Art Film Festu konať diskusia pod názvom SLOVENSKÝ FILM.

Témou diskusie bude doterajšie pôsobenie Audiovizuálneho fondu v prostredí slovenskej audiovízie, a zohľadní predovšetkým aktuálne návrhy a podnety odbornej verejnosti, ktoré prišli na adresu Audiovizuálneho Fondu na základe jeho výzvy z 19. . 2010.
V konštruktívnej výmene názorov by sa tieto návrhy mali zhodnotiť, pripomienkovať a tak prispieť k sformulovaniu ďalších krokov a postupu.

Termín: piatok 25. 6. 2010o 14:00
Miesto: Kúpeľná dvorana, Trenčianske Teplice

Moderátorom diskusie bude Štefan Hríb.

Účastníkmi diskusie budú zástupcovia Audiovizuálneho fondu: Martin ŠmatlákTomáš Kamenec, zástupcovia signatárov Výzvy za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond Mário HomolkaMarek Šulík a subjekty, ktoré o. i. zasielali návrhy na zlepšenie činnosti AVF: Marian Urban a Zuzana Mistríková.

Diskusia bude verejná a otvorená pre všetkých záujemcov, ktorí sa budú môcť do diskusie aktívne zapojiť.

Diskusia logicky a tematicky nadväzuje na prezentáciu Audiovizuálneho fondu, konala ktorá sa v rámci 17. ročníka MFF Art Film Fest (20.6.2009), a v ktorej fond prvý raz verejne informoval odbornú verejnosť o svojej budúcej činnosti.

Viac informácií na:
Art Film Fest http://www.artfilmfest.sk/
Audiovizuálny fond: http://www.avf.sk/
Výzva za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond: https://sites.google.com/site/listfondu/home

publikované: 18.06.2010
aktualizované: 25.08.2010