English                                                        Štvrtok 30.05.2024, 04:48

Pozvánka na verejnú prezentáciu výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2010

logo AVFAudiovizuálny fond vypracoval a na svojom webovom sídle zverejnil Výročnú správu za rok 2010, ktorý bol prvým rokom hlavnej činnosti fondu.

 

"Máme za sebou veľa podporených projektov a pozitívnych výsledkov, ako aj nemálo diskusií či polemík o pôsobení fondu a jeho orgánov. Sme presvedčení o tom, že zriadenie fondu bolo správnym rozhodnutím a že táto organizácia má nielen zreteľný potenciál svojho ďalšieho rozvoja, ale aj prirodzený priestor a možnosti pre kontinuálne zlepšovanie podpornej činnosti v audiovízii.
V slovenskom kultúrnom kontexte je Audiovizuálny fond stále jedinou organizáciou, ktorá spravuje a rozdeľuje verejné financie na základe európskych štandardných princípov viac zdrojového financovania a samosprávneho odborného riadenia bez priamych politických vplyvov. Pre celú našu audiovizuálnu kultúru a priemysel je preto dôležité, aby prejavom týchto princípov bola aj otvorená, korektná a najmä odborná komunikácia. Veríme, že našim spoločným cieľom je efektívna podpora a rozvoj audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike aj jej úspešné pôsobenie v medzinárodnej spolupráci.
So zámerom vytvárať priestor a predpoklady pre takúto odbornú komunikáciu o spoločných problémoch a záujmoch slovenského audiovizuálneho prostredia ako celku sme pre vás pripravili

verejnú prezentáciu Výročnej správy Audiovizuálneho fondu, ktorá sa uskutoční

v utorok 10. mája 2011 o 14.00 hodine

vo veľkej kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave.


Súčasťou prezentácie bude odpočet výsledkov podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu v roku 2010, ako aj otvorená diskusia s odbornou verejnosťou o ďalšom pôsobení Audiovizuálneho fondu.


Výročnú správu Audiovizuálneho fondu za rok 2010 nájdete na webovom sídle fondu www.avf.sk v sekcii O fonde – Výročné správy.
Tešíme sa na stretnutie s vami
." 

." 

doc. PhDr. Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu.

publikované: 05.05.2011
aktualizované: 05.05.2011