English                                                        Streda 22.05.2024, 23:26

Fórum na propagáciu pripravovaných slovenských filmov

V dňoch 23. 6. - 24. 6. 2011 sa v rámci Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest bude konať prvý ročník podujatia FÓRUM NA PROPAGÁCIU PRIPRAVOVANÝCH SLOVENSKÝCH FILMOV (FÓRUM).

FÓRUM je zamerané na podporu propagácie, koprodukcie, festivalovej prezentácie a predaja slovenských filmov na medzinárodnom trhu.

Tvoria ho prednášky renomovaných zahraničných odborníkov a panel pripravovaných slovenských hraných filmov. Pre vybraných producentov s filmovými projektmi poskytuje priestor pre individuálne pracovné stretnutia a prezentáciu projektov.

Odborní lektori:
Gabriele Brunnenmeyer, Nemecko - dramaturgička a konzultantka pre filmové projekty, zakladateľka a bývalá riaditeľka koprodukčného trhu Connecting Cottbus
Martina Bleis, Nemecko - Connecting Cottbus
Florian Weghorn, Nemecko - Berlinale MFF
Marzena Moskal, Francúzsko - MFF Cannes - Directors' Fortnight
Raymond van der Kaaij, Holandsko – nezávislý producent
Jean Luc Ormières, Francúzsko - nezávislý producent, zakladateľ VoD platformy UniversCiné
Matthieu DarrasTorino Film Lab, MFF Cannes, MFF San Sebastian
Dragoslav Zachariev – projektový manažér asociácie EuroVoD

Profily lektorov sú dostupné na webstránke CHARACTERu.

Účasť na podujatí FÓRUM s projektom filmu (výber uzavretý)
Podmienky účasti Prihláška

Vybrané projekty FÓRUM / PANEL 

Účasť na podujatí FÓRUM bez projektu
Vstup na prednášky a panelovú prezentáciu je otvorený akreditovaným návštevníkom festivalu, odbornej verejnosti, novinárom a študentom.

PROGRAM:

22. jún 2011   23. jún 2011   24. jún 2011
streda   štvrtok    piatok
         
    pre všetkých účastníkov
09:30 - 10:45 Master class 1*: Kreatívna produkcia nízkorozpočtového filmu a jeho cesta na medzinárodné festivaly (lektor: Raymond van der Kaaij), prezentácia platforiem UniversCiné a Euro VoD (lektori: Jean-Luc Ormières, Dragoslav Zachariev)
Festivalový hotel Pax, Kongresová sála
  pre účastníkov s projektmi
09:00 - 11:00 stretnutia one-2-one (individuálne stretnutia producentov prezentovaných filmov s hosťami podujatia FÓRUM)
         
    pre všetkých účastníkov
11:00 - 12:00 Master class 2*: Možností účasti na koprodukčných trhoch v zahraničí (lektori: Gabriele Brunnenmayer, Martina Bleis), prezentácia Torino FilmLab (lektor: Matthieu Darras)
Festivalový hotel Pax, Kongresová sála
  pre všetkých účastníkov
11:00 - 13:30 Panel pripravovaných hraných slovenských filmov x (vybrané projekty), prezentácia Producers Network Cannes (Peter Badač)
Kúpeľná dvorana
         
  pre všetkých účastníkov
12:15 - 13:15 Master class 3*: Festivalové stratégie (lektori: Florian Weghorn, Marzena Moskal)
Festivalový hotel Pax, Kongresová sála
 
         
  pre účastníkov s projektami
15:00 - 16:30 pracovné stretnutie k panelovej prezentácii (lektor: Jean-Luc Ormières)
 
         
pre účastníkov s projektmi
18:00 - 19:00 úvodné stretnutie lektorov a účastníkov s projektmi
  pre všetkých účastníkov (FÓRUM a Midpoint)
18:00 - 19:00 Master class*: Jean-Claude Carrière
Kúpeľná dvorana
   

* Prenáška v anglickom jazyku
x Prezentácia v slovenskom jazyku, simultánne tlmočená do angličtiny

Tlačová správa na stiahnutie:


ORGANIZÁTORI  
   
   
   
  CHARACTER – Film Development Association:
www.character-fda.eu | character@character-fda.eu

Marta Lamperová, marta@character-fda.eu
Barbara Janišová Feglová, boruska@character-fda.eu
   
   
   
  Slovenský filmový ústav:
www.sfu.sk, www.aic.sk | cinecentre@sfu.sk

Alexandra Strelková, cinecentre@sfu.sk
   
   
   
  Art Film Fest:
www.artfilmfest.sk | info@artfilmfest.sk

 

   
   
   
PARTNERI  
   
   
   
Goetheho inštitút v Bratislave
   
   
   
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave
   
   
   
  Autocentrum, a.s. Trenčín
   
   
   
Vysoká škola múzických umení Bratislava
   
   
   
   

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond

   

 

Viac o možnostiach účasti a ubytovania na Art Film Feste:

Akreditácie www.artfilmfest.sk/info/akreditacie
Ubytovanie www.artfilmfest.sk/info/ubytovaniepublikované: 08.06.2011
aktualizované: 09.09.2011