English                                                        Štvrtok 30.05.2024, 04:47

Amatéri budú súťažiť na CINEAME 2010

Národné osvetové centrum vyhlásilo celoštátnu súťaž amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA. Tá sa uskutoční v dňoch 28. – 30. mája 2010 v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Fontána v Piešťanoch.

CINEAMA je trojstupňová postupová súťaž, predstavuje najväčšiu koncentráciu slovenskej amatérskej filmovej tvorby a jedinú možnosť jej komplexnej verejnej prezentácie. V tomto roku postúpilo do najvyššieho celoštátneho kola 113 súťažných príspevkov od 104 autorov, do hlavnej súťaže celoštátneho kola vybrala predvýberová porota 80 filmov od 84 autorov. Súťažiaci sú rozdelení na štyri skupiny: amatéri (42 filmov), deti a mládež do 18 rokov (14 filmov), autori do 25 rokov (17 filmov) a študenti filmových škôl (7 filmov). V najpočetnejšej skupine amatérov bude súťaž prebiehať v šiestich kategóriách: dokument (11 filmov), reportáž (5 filmov), experiment (3 filmy), hraný film (14 filmov), animovaný film (2 filmy), videoklip (6 filmov) a jedna zvučka CINEAMA.

Súťažné videá budú posudzovať vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe: Mgr. Peter Dimitrov, Mgr. Milan Homolka, doc. Marcela Plítková, ArtD., doc. Anton Szomolányi a Mgr. Roman Varga.


V rámci podujatia sa uskutoční aj odborný rozborový seminár, kde sa bude hodnotiť adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, umelecké stvárnenie rôznych autorských zámerov a úroveň ich technického spracovania v jednotlivých súťažných príspevkoch.

S cieľom spoznávať tvorbu iných krajín sa v rámci 18. ročníka CINEAMA uskutoční aj nesúťažná projekcia, na ktorej budú uvedené kolekcie českých filmov a filmy z archívu UNICA, medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film.

Víťazné slovenské filmy budú premietnuté na českej národnej súťaži Český videosalón, ktorá vyvrcholí 19. júna 2010 v Ústí nad Orlicí. Zo snímok ocenených na celoštátnej súťaži CINEAMA bude vytvorená kolekcia, ktorá bude reprezentovať Slovensko na najvyššej medzinárodnej súťaži – kongrese a festivale UNICA v septembri vo švajčiarskom Einsiedelne.

Viac informácii na:
www.nocka.sk
www.amatfilm.sk
www.amatfilm.cz
www.unica-web-com


 

publikované: 26.05.2010
aktualizované: 18.06.2010