English                                                        Pondelok 04.03.2024, 22:26

SCRIPTEAST

 

Termín a miesto konania: 2022 / 2023, Poľsko, Nemecko (Berlín), Francúzsko (Cannes)
Uzávierka: 31. 7. 2022
Kategória: workshop pre scenáristov
Oblasť: dlhometrážne hrané filmy
Cieľová skupina: scenáristi

ScripTeast je celoročný program skladajúci sa z 3 rezidenčných workshopov (Poľsko, Berlín/Nemecko, Cannes/Francúzsko) a 2 on-line sessions. Pre účasť na programe ScripTeast sa vyberie 12 najlepších scenárov celovečerných filmov, ktoré boli napísané najlepšími autormi zo strednej a východnej Európy. Deväťmesačný program teda vybraným účastníkom zabezpečí účasť na kľúčových európskych filmových podujatiach (MFF Berlín a MFF Cannes), konzultácie pripravovaných scenárov s poprednými európskymi scenáristami, či možnosť nominácie na ocenenie ScripTeast - "Krzysztof Kieślowski Award" (finančná odmena 10 000 €) pre autora najlepšieho scenára.

Uzávierka: 31. 7. 2022

Požadované materiály:

  • podpísaná prihláška
  • scenár (2 kópie, nezviazané)
  • synopsa (250 - 300 slov)
  • CV
  • motivačný list
  • doplňujúci materiál (DVD s predošlou prácou)

Štruktúra programu :

ScripTeast Lab - trvá po dobu 7 dní medzi koncom septembra a začiatkom októbra a koná sa v Poľsku. Laboratórium sa skladá z:
- individuálnych „one-to-one“ stretnutí s kreatívnymi poradcami a vedúcimi štúdií;
- prednášok, premietaní filmov a prípadových štúdií;
- pitching training;
- prístupu do filmovej knižnice.

1. on-line session - po ScripTeast Lab bude aspoň jeden kreatívny poradca priradený ku každému zo zúčastnených projektov a bude k dispozícii pre scenáristov v priebehu prvého stretnutia on-line

Stacionárna session počas Berlinale - 3 dni počas Berllinale a EFM Berlín, pozostáva z:
- konzultácií s vedúcimi štúdií o nových verziách scenárov;
- účasti na festivalových projekciách a eventoch;
- stretnutí s odborníkmi, zameranými na medzinárodný networking;

2. on-line session

• Posledná stacionárna session v Cannes -  7 dní počas MFF Cannes, kde sa scenár dostáva do záverečnej fázy a stretnutia sa zameriavajú na propagáciu scenárov a ich autorov v rámci audiovizuálneho priemyslu. Skladá sa z:
- stretnutí so zástupcami medzinárodného audiovizuálneho priemyslu;
- stretnutia v rámci Producers´ network;
- účasti na festivalových projekciách a eventoch;
- záverečného galavečera s prezentáciou Krzysztof Kieślowski ScripTeast Award za najlepší scenár z východnej a strednej Európy

Účastnícky poplatok: 800 € (zahŕňa cestu, ubytovanie, akreditáciu na Berlinale a Festival de Cannes)

web: http://www.scripteast.pl/
kontakt: info@scripteast.pl

publikované: 13.05.2015
aktualizované: 08.07.2022