English                                                        Sobota 22.06.2024, 04:03

MFF Rotterdam - Tréningový program pre mladých filmových kritikov

 

Termín a miesto konania: 26. 1. – 6. 2. 2022, Rotterdam, Holandsko
Uzávierka: 3. 12. 2021
Kategória: workshop, tréningový program
Oblasť: filmová kritika, filmová žurnalistika
Cieľová skupina: filmoví kritici do 30 rokov

Tréningový program pre mladú generáciu filmových novinárov a kritikov (do 30 rokov) poskytuje 6 vybraným uchádzačom možnosť zúčastniť sa MFF Rotterdam a zoznámiť sa prácou filmového novinára priamo počas významného medzinárodného filmového podujatia. Projekt zahŕňa: pracovné stretnutia a konzultácie s členmi poroty FIPRESCI, príspevky do festivalového denníka Daily Tiger, festivalového blogu, stretnutia s odborníkmi na filmovú žurnalistiku, príspevky o festivale pre vlastné využitie, účasť na festivalových projekciách a diskusiách s tvorcami. Oficiálnym jazykom programu je angličtina.

Prihláška:
- motivačný list
- životopis
- 3 ukážky doterajšej práce (články, blogy, vlogy alebo podcast), s prekladom do angličtiny
- informácie o spolupráci s periodikami
- odporúčací list od periodika / média

Prihlášku zasielajte do 3. decembra 2021 na emailovú adresu youngcritics@IFFR.com.

Kritéria výberu:
- vek do 30 rokov
- výborná znalosť angličtiny (plynulá slovom aj písmom)
- portfólio doterajšej činnosti v oblasti filmovej žurnalistiky (printové alebo online médiá)
- dohodnuté možnosti zverejnenia príspevkov o MFF Rotterdam 2018  v printových a/alebo elektronických médiách

Vybraným účastníkom bude poskytnuté:
- novinárska akreditácia na celý festival
- ubytovanie v Rotterdame počas festivalu
- úhrada časti cestovných nákladov

web: http://www.filmfestivalrotterdam.com/
podrobnejšie informácie: https://iffr.com/en/young-film-critics

publikované: 06.10.2011
aktualizované: 25.11.2021