English                                                        Nedeľa 28.05.2023, 15:22

Eurodoc

  Termín a miesto konania:
Uzávierka: 22. 11. 2022
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy – vývoj, raná produkcia
Cieľová skupina: producent

Eurodoc je medzinárodný workshop pre producentov, ktorých dokumentárny film sa nachádza vo fáze vývoja alebo ranej produkcie.

Eurodoc má formu troch jednotýždňových workshopov, ktoré sa konajú v rôznych krajinách. Na prvých dvoch stretnutiach pracujú účastníci s odborníkmi na analýzu scenára, financovanie, právne aspekty koprodukovania, propagáciu, pitching a podobne. Na treťom stretnutí sa uchádzači stretávajú so zástupcami televízií, festivalov, fondov či sales agentov.

Účastníci sa môžu uchádzať o štipendium, ktoré pokrýva časť nákladov, záujemcovia zo Slovenska patria v tomto smere k zvýhodneným uchádzačom.

Uzávierka prihlášok: 22. 11. 2022

Všetky informácie o tom, ako prihlásiť svoj projekt, nájdete tu.

web: eurodoc-net.com/en
kontakt: contact@eurodoc-net.com

publikované: 01.11.2020
aktualizované: 08.07.2022