English                                                        Streda 24.04.2024, 17:54

Production Value

  Termín a miesto konania: 6. – 14. 1. 2024, Viedeň, Rakúsko,
Uzávierka: 15. 11. 2023
Kategória: workshop
Oblasť: zostavovanie rozpočtu a harmonogramu natáčania
Cieľová skupina: mladí asistenti réžie, výkonní producenti

Production Value, The European Scheduling & Budgeting Workshop
je osemdenný rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers)
s producentmi a režisérmi.

Production Value simuluje plánovanie (tvorbu časového harmonogramu) a rozpočtovanie existujúcich filmových projektov s rozpočtom od 2,5 - 10 milóna Eur. Výstupom je reálny časový harmonogram nakrúcania a rozpočet. Cieľom projektu je porozumieť rozdielnemu plánovaniu a rozpočtovaniu v európskych krajinách.
Šesť vybraných výkonných producentov a šesť asistentov réžie búdu pracovať vo dvojiciach na skutočných filmových projektoch vo vývoji - tie do workshopu zasielajú ich režiséri alebo producenti. Tímy sú vedené špičkovými európskymi lektormi tak, aby sa počas konania workshopu docielil čo najvýhodnejší rozpočet a plán natáčania. Dôležitými členmi tímu sú aj režiséri a producenti zaslaných projektov, ktorí poskytujú všetky všetka potrebné informácie a posledné dva dni sa aktívne workshopu zúčastnia.

Deadline na prihlasovanie je do 15. novembra

Účastnícky poplatok: 1 100 € (pre asistentov réžie, production manager, line producer) / 500 € (pre producentov alebo showrunnerov s celovečerným filmom alebo seriálom)

Možnosť požiadať o štipendium. 

web: https://focal.ch/prodvalue/#.X2nhl0BuKUl
kontakt: studio@productionvalue.net

publikované: 13.10.2015
aktualizované: 11.10.2023