English                                                        Nedeľa 28.05.2023, 15:38

European Short Pitch


 
Termín a miesto konania: scenáristický workshop (14. – 18. 11. 2022, online) / koprodukčné fórum (február 2023)
Uzávierka:
5. 8. 2022
Kategória: workshop, koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: scenáristi, režiséri, producenti

European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum. Spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.

Hlavné podujatia ESP 2022:
- scenáristický workshop (14. – 18. 11. 2022, online)
- koprodukčné fórum (február 2023, online / Francúzsko)

ESP hľadá tvorivé tímy vyvíjajúce medzinárodné projekty krátkych filmov. Je určený pre scenáristov, režisérov a producentov – začínajúcich autorov a nové talenty.


Uzávierka: 5. august 2022


Materiál potrebný na prihlásenie:
vyplnená prihláška, synopsa (max. 1 strana), autorská explikácia (max. 2 strany), link k filmografii tvorcov a teaser/vizuálne podklady k prihlásenému projektu, motivácia a ciele účasti na ESP (max. 1 strana), producentská explikácia (max. 1 strana - ak má projekt producenta), životopis tvorcov, prezentácia produkčnej spoločnosti, scenár, príp. ďalšie materiály (finančný plán...)

Účastnícky poplatok: 650 € (vrátane nákladov na ubytovanie)

Viac informácií: https://www.europeanshortpitch.org/call-for-entries

Web: www.europeanshortpitch.org/

Kontakt: info@europeanshortpitch.org

publikované: 25.07.2016
aktualizované: 18.07.2022