English                                                        Piatok 24.01.2020, 12:07

MIDPOINT Writers' Room

 Midpoint logo Termín a miesto konania: 2. - 7. 11. 2019, Praha, ČR
Uzávierka: 13. 9. 2019
Kategória: workshop
Oblasť: TV seriál
Cieľová skupina: scenáristi, kreatívni producenti

Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).

Program 4-denného workshopu tvoria prednášky, praktické cvičenia týkajúce sa písania scenárov a simulácie tzv. writers’ roomu. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa so štruktúrou, hierarchiou a procesmi, ktoré prebiehajú vo writers’ roome z dvoch perspektív: americkej a európskej.

Prihlásiť sa môžu: jednotlivci – scenáristi a kreatívni producenti (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi)

jednotlivci – scenáristi a kreatívni producenti (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi)

Poplatok: 450 €

Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu, školné na workshope a on-line konzultácie.

Uzávierka prihlášok: 13. september 2019


Web: www.midpoint-center.eu
Kontakt: Katarína Tomková, koordinátorka programu, katarina.tomkova@amu.cz

 

publikované: 27.06.2019
aktualizované: 08.07.2019