English                                                        Utorok 23.07.2024, 13:11

MIDPOINT Smash Cut

  Termín a miesto konania: 18. – 24. 9. 2023, Brno, ČR
Uzávierka: 13. 7. 2023
Kategória: workshop
Oblasť: webseriál, seriál krátkych epizód
Cieľová skupina: skúsení filmoví profesionáli (scenárista, proudcent)

MIDPOINT Smash Cut je vzdelávací program určený skúseným filmovým profesionálom zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú seriál s krátkymi epizódami (do 20 min).

Cieľom workshopu je pomôcť účastníkom definovať koncept seriálu, načrtnúť scenár pilotnej epizódy, série a tiež z hľadiska rozprávania vysvetliť špecifiká seriálov krátkych epizód a rozdiel oproti seriálom dlhých epizód.

Prípravný workshop: začiatkom septembra 2023 (online)

Workshop: 18. – 24. september 2023 (Brno, ČR)

Prihlásiť sa môžu: scenárista alebo kreatívne tímy (scenárista/ti, producent). 

Poplatok: 700 € / účastník (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, školné na workshope a konzultácie)


Uzávierka prihlášok: 13. júl 2023


Web: www.midpoint-center.eu
Kontakt: Alexandra Gabrižová, koordinátorka programu, alexandra.gabrizova@midpoint-institute.eu

 

publikované: 14.07.2021
aktualizované: 10.07.2023