English                                                        Pondelok 10.08.2020, 00:56

MIDPOINT Shorts

 Midpoint logo Termín a miesto konania: W1: október 2020, Praha, ČR / W2: január 2021, Terst, Taliansko
Uzávierka: 12. 8. 2020
Kategória: workshop
Oblasť: krátky profesionálny alebo absolventský film
Cieľová skupina: študenti, začínajúci filmoví profesionáli

MIDPOINT Shorts je vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami. Vybrané budú 4 projekty krátkych filmov, pochádzajúce prevažne zo strednej a východnej Európy, ktorých kreatívne tímy skladajúce sa zo scenáristu, režiséra a producenta absolvujú 2 intenzívne rezidenčné workshopy zamerané na vývoj scenára a projektu.

Súčasťou je prezentácia projektov v rámci koprodukčného trhu When East Meets West.

Prípravný workshop:  september 2020 (online)

1. workshop: október 2020 (Praha, ČR)

2. workshop: január 2021 (Terst, Taliansko)

Prihlásiť sa môžu: kreatívne tímy s projektom (režisér, scenárista, producent). 

Poplatok: 750 € / účastník (max. 3 v tíme)

Poplatok je možné rozdeliť na splátky.

Prihláška >>TU<<


Uzávierka prihlášok: 12. august 2020 


Poplatky zahŕňajú ubytovanie, stravu, školné na workshope a on-line konzultácie.

Web: www.midpoint-center.eu
Kontakt: Soňa Morgenthalova, koordinátorka programu, sona.morgenthalova@amu.cz 

 

publikované: 27.06.2019
aktualizované: 23.06.2020