English                                                        Nedeľa 28.05.2023, 14:49

EAVE: PUENTES

 

 

Termín a miesto konania: W1: jún/júl 2023, Taliansko W2: november 2023, Uruguaj
Uzávierka: 15. 2. 2023
Kategória: workshop
Oblasť: dlhometrážne hrané filmy
Cieľová skupina: producenti

EAVE: PUENTES - workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky je zameraný na projekty producentov z Latinskej Ameriky & Európy. PUENTES je jedným z najdôležitejších a najúspešnejších tréningových programov pre podporu európsko-latinskoamerickej spolupráce s mimoriadnymi výsledkami.  

10 vybraných projektov sa zúčastní dvoch workshopov v Montevideu (Uruguaj) a vo Friuli Venezia Giulia (Taliansko), aby sa stretli s poprednými filmovými profesionálmi, potencionálnymi koproducentmi, distribútormi a sales-agentmi z obidvoch kontinentov.  Vďaka špeciálnej spolupráci budú môcť účastníci navštíviť latinskoamerického filmového trhu VENTANA SUR (december 2020, Buenos Aires, Argentina).
PUENTES taktiež privíta prihlášky európskych filmových profesionálov bez projektov, ktorí sa zaujímajú o spoluprácu v Latinskej Amerike.  

Uzávierka prihlášok: 15. 2. 2023

Cieľová skupina:
- skúsení producenti, ktorú majú záujem spolupracovať na medzinárodnej úrovni, budovať trvalé a kreatívne vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou
- európsky producenti prihlasujú dlhometrážne hrané filmy v štádiu vývoja, prihlasujúci musia byť schopní dokázať výlučnosť spolupráce s Latinskou Amerikou a naopak
- európsky filmový profesionáli bez projektov, ktorí sa zaujímajú o spoluprácu v Latinskej Amerike

Kritériá:
- dlhometrážny hraný film pripravovaný pre kinodistribúciu
- projekt vhodný pre medzinárodnú distribúciu, hľadajúci si koproducentov
- Európske projekty sa musia spájať s Latinskou Amerikou: tematicky, kultúrne, technicky a producent musí byť motivovaný pracovať s / v  Latinskej Amerika a naopak
- prihlasujúci sa musia byť hlavnými producentami projektu
- producenti za posledné tri roky dokončili film, ktorý bol v kinodistribúcii
- prvá verzia scenára v angličtine musí byť dostupná pre prvý workshop

Potrebné materiály:
- prihláška TU
- motivačný list
- CV producenta a režiséra
- krátky popis produkčnej spoločnosti
- zoznam filmov vyrobených / pripravovaných v rámci producentskej spoločnosti 
- explikácia producenta a režiséra k projektu
- synopsa (1 strana)
- budget a finančný plán (v EUR)
- treatment (8 - 10 strán)
- všetky materiály musia byť zaslané v angličtine

Poplatky: účasť na PUENTES je bez poplatku, každému účastníkovi bude preplatené ubytovanie, ako aj časť výdavkov na stravu. EAVE taktiež ponúka limitovaný počet štipendií pokrývajúce náklady na dopravu.

web: www.eave.org 
kontakt: puentes@eave.org 

publikované: 23.01.2020
aktualizované: 18.01.2023