English                                                        Nedeľa 28.05.2023, 15:09

CEE Animation Workshop


 
Termín a miesto konania: M1: 27. 2. – 5. 3. 2023, Slovinsko; M2: 24. – 29. 4. 2023, online; M3: 7. – 13. 8. 2023, Slovensko; M4: 6. – 10. 11. 2023, online
Uzávierka:
14. 11. 2022
Kategória: workshop
Oblasť: animované filmy vo vývoji
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri

CEE Animation Workshop je celoročný vzdelávací program určený pre vývoj projektov a zvyšovanie schopností producentov a ich tvorivých tímov. Je zameraný na animované alebo hybridné projekty rôznej dĺžky a typu (krátke, celovečerné i TV seriály, TV špeciály, XR) a jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vzdelanie v oblasti vývoja, začínajúc prácou na scenári alebo umeleckým a výrobným poradenstvom. Prihlásiť sa môžu tiež producenti bez projektu.

Workshop pomáha pri vývoji scenárov a výtvarných návrhov, zameriava sa na riešenie právnych otázok a problematiku autorského práva, na možnosti financovania, plánovania výroby a cash flow, hudbu a zvuk, herectvo a dabing pre animačný odbor, distribúciu, propagáciu, nové technológie alebo marketing. Pozornosť bude venovaná portfóliu producenta a príprave na pitching projektu. Špičkoví lektori a odborníci tiež poradia, ako si stanoviť jasný plán realizácie projektu (určenie cieľovej skupiny, marketingové, propagačné a distribučné stratégie alebo plán výroby).

Program kombinuje prácu v skupinách, prezentácie, masterclassy, panelové diskusie a prípadové štúdie, ktoré sa zamerajú na praktické schopnosti účastníkov a vývoj ich projektov. Záverom workshopu je online prezentácia projektov pred publikom decision-makerov, zástupcov filmového priemyslu či verejných televízií a sales agentov.

CEE Animation Workshop je rozdelený na štyri moduly:

M1: 27. 2. – 5. 3. 2023, Ľubľana, Slovinsko

M2: 24. – 29. 4. 2023, online

M3: 7. – 13. 8. 2023, Bratislava, Slovensko

M4: 6. – 10. 11. 2023, online

Prihlásiť sa môžete:

1. s projektom vo vývoji – určené pre producenta a jedného člena tvorivého tímu (režisér alebo scenárista)
2. bez projektu – určené producentom pracujúcim v oblasti animácie, ktorí chcú vytvoriť stratégiu prod. spoločnosti, alebo získať nové prod. schopnosti

Podmienky prihlásenia >>TU<<

Prihlasovací formulár >>TU<<


Uzávierka: 14. november 2022

Poplatky:
3 000€  / dvaja účastníci s projektom (+ 300€/osoba za fyzickú účasť na každom module)
2 000€ / jeden účastník bez projektu (+ 300€/osoba za fyzickú účasť na každom module)

- poplatky pokrývajú náklady spojené s organizáciou a účasťou na programe, online konzultácie (v prípade rezidenčného modulu zahŕňajú aj náklady na ubytovanie a stravu)
- je možné žiadať o štipendium


Ďalšie informácie a podmienky k prihláške nájdete na uvedených stránkach k podujatiu:

web: www.ceeanimation.eu
email: office@ceeanimation.eu

kontakt: ASAF - info@asaf.cz, www.asaf.cz
spoluorganizátor za SR: APAF, www.apaf.sk

publikované:
aktualizované: 11.11.2022