English                                                        Nedeľa 28.05.2023, 16:00

ACE Producers - workshop

  Termín a miesto konania: W1: 4. – 9. 10. 2021 / W2: 15. – 20. 11. 2021 / W3: 4. – 6. 4. 2022 / W4: 7. – 10. 4. 2022
Uzávierka: 3. 5. 2021
Kategória: vzdelávací a networkingový workshop
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: skúsení producenti

 

Celoročný tréningový program organizovaný sieťou ACE Producers je určený skúseným producentom s celovečerným hraným filmom vo vývoji. Vzdelávací program sa zameriava na vývoj scenára, financovanie projektu a medzinárodnú distribúciu.

Program pozostáva zo 4 stretnutí:

1. CONTENT DEVELOPMENT WORKSHOP (4. – 9. 10. 2021)
- analýza konceptu, dramaturgie a cieľového diváka

2. FINANCING STRATEGIES WORKSHOP (15. – 20. 11. 2021)
- analýza finančných plánov, koprodukčných možností

3. BUSINESS PROSPECTS WORKSHOP (4. – 6. 4. 2022)
- analýza marketingových stratégií a distribúcie

4. ACE PRODUCERS ANNUAL REUNION (7. – 10. 4. 2022)
- výročné stretnutie členov určené na prezentáciu prípadových štúdií, produkčných spoločností, noviniek, know-how a pod.

Podmienky prihlásenia
(uchádzač musí)
- byť majiteľ, partner alebo spoločník nezávislej produkčnej spoločnosti
- byť producentom (delegovaným alebo hlavným zodpovedným) aspoň jedného celovečerného filmu, ktorý bol uvedený v kinodistribúcii
- mať aspoň jeden celovečerný hraný projekt vo vývoji (s medzinárodným potenciálom)
- sa zúčastniť celého programu

Uzávierka prihlášok: 3. máj 2021

V prípade záujmu kontaktujte info@ace-producers.com. Prihlášky sú zasielané na žiadosť uchádzača po osobnom stretnutí/konferenčnom telefonáte s organizátorom, ktoré má za cieľ overiť spôsobilosť uchádzača.

Po skončení programu sa učastníci automaticky stávajú členmi ACE Producers, etablovanej siete skúsených nezávislých producentov, ktorí sú otvorení medzinárodnej spolupráci a novým nápadom.

Kontakt: Al Williams, alwilliams@ace-producers.com

Web: wwww.ace-producers.com/

 

publikované:
aktualizované: 04.03.2021