English                                                        Sobota 22.06.2024, 04:51

Kultúra 2007 - 2013 - informačné semináre

Kultúrny kontaktný bod Slovensko pripravuje  sériu celodenných informačných seminárov zameraných na priblíženie nového grantového programu EÚ Kultúra 2007 - 2013, predstavenie jednotlivých oblastí činnosti programu, podmienok a kritérií projektov, možností získavania partnerov pre projekty, ďalších možných zdrojov spolufinancovania projektov. Súčasťou semináru bude aj workshop na tému „Ako pripraviť projekt a vyplniť žiadosť“.

kedy a kde?:

10. 9. 2007 - Spišské Podhradie (8:30 - 19:00) - potvrdenie účasti do 7.9. 2007
11. 9. 2007 - Spišské Podhradie (8:30 - 19:00) - potvrdenie účasti do 7.9. 2007
12. 9. 2007 - Bratislava (10:00 - 16:00) - potvrdenie účasti do 7.9. 2007
17. 9. 2007 - Žilina (10:00 - 16:00) -potvrdenie účasti do 13.9. 2007 

 

10. a 11. septembra 2007 - Spišské Podhradie (Európsky dom Spišská Kapitula, Kanónia č.5)

Program:
8.30 - 9.00 registrácia
9.00 -12.00 informácie o programe, aktuálne výzvy programu (vrátane prestávky na kávu)
12.00 – 13.00 občerstvenie/obed
13.00 – 17.00 workshop ako pripraviť projekt v rámci programu a ako vyplniť žiadosť (vrátane prestávky na kávu)
17.00 – 19.00 osobné konzultácie, prehliadka priestorov Európskeho domu, pohár vína

Semináre budú viesť lektori: za KKB Mgr.art Natália Cehláriková, Mgr.art Zora Jaurová, Mgr. Mirka Ľachká, za združenie Feman Eduard Buraš.

Účastnícky poplatok 500,-Sk zahŕňa celodenné občerstvenie vrátane obeda a kompletné dokumenty k programu.

Počet účastníkov je obmedzený, účasť je potrebné potvrdiť na jeden z uvedených termínov najneskôr do 7.9.2007 na e-mailovej adrese mirka.lachka / na / theatre.sk alebo tel. č. 02/52632871, 0910 947 493.

 

12. septembra 2007 - Bratislava (kinosála SNG, Riečna 1)

Program:
10.00 – 12.30 informácie o programe, aktuálne výzvy programu
12.30 – 13.30 prestávka na obed
13.30 – 16.00 workshop ako pripraviť projekt v rámci programu a ako vyplniť žiadosť

Seminár a workshop budú viesť Mgr.art Natália Cehláriková, Mgr.art Zora Jaurová, Mgr. Mirka Ľachká.

Počet účastníkov je obmedzený, účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 7.9.2007 na e-mailovej adrese mirka.lachka / na / theatre.sk alebo tel. č. 02/52632871, 0910 947 493.

17. septembra 2007 - Žilina (Stanica Žilina – Záriečie, Závodská cesta 3)

Program:
10.00 – 12.30 informácie o programe, aktuálne výzvy programu
12.30 – 13.30 prestávka na obed
13.30 – 16.00 workshop ako pripraviť projekt v rámci programu a ako vyplniť žiadosť

Seminár a workshop budú viesť: Mgr.art Natália Cehláriková, Mgr.art Zora Jaurová, Mgr. Mirka Ľachká.

Počet účastníkov je obmedzený, účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 13.9.2007 na e-mailovej adrese mirka.lachka / na / theatre.sk alebo tel. č. 02/52632871, 0910 947 493. 


viac informácií: KKB Slovensko, Jakubovo nám.12, Bratislava , tel. 02/5263 2871, ccp@ccp.sk. www.ccp.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: KKB Slovensko
publikované: 30. 8. 2007
 

publikované: 30.08.2007
aktualizované: 07.09.2007