English                                                        Štvrtok 29.10.2020, 17:41

AudioVízia 2008 - výsledky

Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) v programe AudioVízia 2008 pokračoval v tradícii rozdeľovania finančných prostriedkov na podporu a rozvoj audiovizuálnej tvorby v Slovenskej republike. Z rozpočtu ministerstva bolo pôvodne pre rok 2008 na AudioVíziu vyčlenených 117 mil. Sk (3 883 688.51 €). Reálne bolo na podporu jednotlivých projektov  poskytnutých 117 137 000 Sk (3 888 236.08 €) /k dátumu uzávierky textu do Film.sk, 18. novembru 2008/. viac » 

 

publikované: 12.12.2008
aktualizované: 02.03.2009