English                                                        Pondelok 18.01.2021, 21:04

Filmové festivaly

     Podľa dátumu konania

     

      Podľa dátumu uzávierky

    

     Podľa kategórie 

     


     ▲ festivaly s FIAPF akreditáciou
     Podľa krajiny 

     


One World Intl Human Rights Documentary FF
MF dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet

odkaz sa otvorí v novom okneweb | 23. ročník, 4. – 13. 3. 2021, Praha, Česko
Uzávierka: september (1. 9. 2020) / november (1. 11. 2020, filmy dokončené po septembri 2020)

  • dokumentárne
  •      aktualizované: 30.06.2020