English                                                        Streda 18.05.2022, 18:28

Filmové festivaly

     Podľa dátumu konania

     

      Podľa dátumu uzávierky

    

     Podľa kategórie 

     


     ▲ festivaly s FIAPF akreditáciou
     Podľa krajiny 

     


One World Intl Human Rights Documentary FF
MF dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet

odkaz sa otvorí v novom okneweb | 24. ročník, 21. 3. – 3. 4. 2022, Praha, Česko
Uzávierka: september (1. 9. 2021) / november (1. 11. 2021, filmy dokončené po septembri 2021)

  • dokumentárne
  •      aktualizované: 13.08.2021