English                                                        Nedeľa 02.04.2023, 11:13

Filmové festivaly

     Podľa dátumu konania

     

      Podľa dátumu uzávierky

    

     Podľa kategórie 

     


     ▲ festivaly s FIAPF akreditáciou
     Podľa krajiny 

     


One World Intl Human Rights Documentary FF
MF dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet

odkaz sa otvorí v novom okneweb | 25. ročník, 21. 3. – 3. 4. 2023, Praha, Česko
Uzávierka: september (1. 9. 2022) / november (1. 11. 2022, filmy dokončené po septembri 2022)

  • dokumentárne
  •      aktualizované: 18.11.2022