English                                                        Piatok 07.08.2020, 11:02

Filmové festivaly

     Podľa dátumu konania

     

      Podľa dátumu uzávierky

    

     Podľa kategórie 

     


     ▲ festivaly s FIAPF akreditáciou
     Podľa krajiny 

     


Message to Man ▲
International Documentary, Short and Animated Films Festival ▲
MF dokumentárnych, krátkych a animovaných filmov ▲

odkaz sa otvorí v novom okneweb | 30. ročník, 11. – 19. 9. 2020, Petrohrad, Rusko
Uzávierka: máj (31. 5. 2020)

 • dokumemtárny | animovaný
 •  

   

   

   

     aktualizované: 20.03.2020