English                                                        Štvrtok 19.05.2022, 14:49

Filmový trh v Cannes - Marché du Film

(55. ročník, 14. – 23. 5. 2014, Cannes, Francúzsko)

Medzinárodný filmový trh Marché du Film Cannes je jeden z najväčších a najvýznamnejších filmových trhov na svete; je miestom, kde jednotlivé spoločnosti prezentujú svoje najnovšie dlhometrážne filmy, projekty vo vývoji alebo výrobe; je desaťdňovým maratónom obchodných i neformálnych stretnutí zástupcov:

 • producentských spoločností,
 • produkčných spoločností,
 • svetových predajcov (World Sales),
 • distribučných spoločností,
 • festivalov,
 • televíznych spoločností,
 • inštitúcií, organizácií a združení pôsobiacich vo filmovom priemysle.

Dianie na trhu sa koncentruje okolo stánkov – prezentačných kancelárií jednotlivých vystavujúcich spoločností a trhových projekcií nových dlhometrážnych filmov, prípadne ukážok z projektov vo výrobe. Trhu sa pravidelne zúčastňuje okolo 10 000 profesionálov.
Trh má k dispozícii 34 projekčných miestností vybavených rôznymi premietacími technológiami. Podrobné informácie o možnosti objednania trhovej projekcie filmu nájdete na oficiálnej stránke trhu.

Súčasťou akreditácie na Marché du film je:

 • uvedenie minoprofilu spoločnosti v publikácii Marché Guide (pri zaslaní žiadosti o registráciu do 9. 4. 2014),
 • voľný vstup na trhové projekcie a festivalové projekcie,
 • voľný vstup do všetkých priestorov trhu i festivalu Cannes,
 • celoročné sprístupnenie jednej z najväčších online databáz filmového priemyslu cinando.com.

ceny a Uzávierky žiadostí o Market Badge (trhovú a festivalovú akreditáciu), Producers Network a Producers Workshop

Registrovať sa, resp. požiadať o jednu z akreditácií online je možné do 28. 4. 2014. Iba subjekty registrované do 9. 4. 2014 majú garanciu, že budú uvedené v Marché Guide.  

 

Marché du Film

do 28. 2. 2014:
254,- Eur
(bez DPH)
304,80,- Eur
(s DPH)

do 28. 4. 2014:
280,- Eur
(bez DPH)
336,- Eur
(s DPH)

Registrácia s uvedením spoločnosti v Marché du Film Guide: do 9.4.2014

Na mieste/"Walk-in" : 

400,- Eur (vrátane DPH)


Marché du Film & Producers Network (max. 550 producentov)

do 1. 3. 2014
309,- Eur
(bez DPH)
370,80,-Eur
(s DPH)

do 28. 4. 2014:
339,- Eur
(bez DPH)
406,8,-Eur
(s DPH)

Na mieste/"Walk-in" :
nie je možné registrovať
sa na mieste


Marché du Film & Producers Workshop (max. 300 účastníkov)

do 1. 3. 2014:
309,- Eur
(bez DPH)
370,80,-Eur
(s DPH)

do 28. 4. 2014:
339,- Eur
(bez DPH)
406,8,-Eur
(s DPH)

Na mieste/"Walk-in" :
nie je možné registrovať
sa na mieste


* online platba kreditnou kartou

 

 

Ďalšie informácie: www.marchedufilm.com

aktualizované: 07.03.2013


publikované: 07.03.2013
aktualizované: 26.02.2014