English                                                        Utorok 23.07.2024, 14:42

Adresár subjektov pôsobiacich v slovenskej kinematografii a audiovízii

Dotazníky pre aktualizáciu adresára

Prehľad aktualizácií adresára

     Kategórie

   

 

Nové subjekty v adresári

Prehľad posledných aktualizácií adresára:

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Agentúra RND, s.r.o.↗ Agencia Production, s. r. o.↗ Action Production, s.r.o.↗ 3S Video, s.r.o.↗ AG STUDIO, s.r.o.↗ VideoAma Piešťany↗ Oravská osmička↗ Asociácia slovenských kameramanov (ASK)↗ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MKSR)↗ Plus Production, s.r.o.↗ Asociácia filmových amatérov a videoamatérov↗ Asociácia nezávislých producentov (ANP)↗ Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS)↗ Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR (ZPPK SR)↗ ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok - združenie neprofesionálnych umelcov↗ Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT)↗ Slovenský filmový zväz (SFZ)↗ Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA)↗ Priatelia Animovaného filmu, n.f. (PAF)↗ LOTOS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska↗ Klub tvorcov pre deti a mládež pri SSN↗ Klub filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov (KFN SSN)↗ Asociácia tvorcov animovaných filmov na Slovensku (ATAFS)↗ Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK)↗ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) | Slovak Performing and Mechanical Rights Society↗ Slovgram↗ Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA) | Slovak Audiovisual Producers Associations↗ LITA, autorská spoločnosť | LITA, society of authors↗ Ochranné združenie interpretov Slovenska (OZIS) | Protective Association of Performers of Slovakia↗ Slovenský filmový ústav (SFÚ)↗ Rada pre vysielanie a retransmisiu↗ Národné osvetové centrum↗ MEDIA Desk Slovenská republika↗ Literárny fond - Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby↗ Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV↗ Európske audiovizuálne observatórium
European Audiovisual Observatory (EAO)↗
EURIMAGES↗ Audiovizuálny fond↗ Súkromná stredná umelecká škola filmová↗ Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby↗ Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej Univerzity↗ Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení↗ Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU)↗ Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave↗ Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (FU AKU)↗ Anna Kováčová↗ BONTONFILM a.s.↗ Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM↗ TATRA FILM spol. s r.o.↗ Film Europe s. r. o.↗


aktualizované: 01.06.2009