Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Manželé Stodolovi
Mr. and Mrs. Stodola

» ©2023
CZ – SK | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Manželé Stodolovi

A dark love story inspired by the lives of a real-life married couple of serial killers. In a socially deprived rural landscape with no life energy and no prospects, together they exterminate the lonely old inhabitants whom society has lost interest in. At the forefront of the narrative is their love affair, full of manipulation and dependence, but also love and devotion. As a couple, they embark on a dark path of violence and crime from which there is no common way out. Each of them must find their own escape
>>
Temný milostný príbeh inšpirovaný životami skutočného manželského páru sériových vrahov. V sociálne chudobnej vidieckej krajine bez životnej energie a perspektívy spoločne vyhladzujú osamelých starých obyvateľov, o ktorých spoločnosť stratila záujem. V popredí rozprávania je ich milostný vzťah plný manipulácie a závislosti, ale aj lásky a oddanosti. . Ako pár sa vydajú na temnú cestu násilia a zločinu, z ktorej niet spoločného východiska. Každý z nich musí nájsť svoj vlastný únik.


Director > Réžia   Petr Hátle
Story > Námet Petr Hátle
Screenplay > Scenár Petr Hátle, Tomáš Hrubý
DOP > Kamera Prokop Souček
Editors >  Strih Jakub Podmanický, Šimon Hájek
Music > Hudba Adam Levý
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy Tereza Kopecká
Sound > Zvuk Adam Levý
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jan Hájek, Lucie Žáčková
Filmography > Filmografia Petr Hátle (1983)
2023: Manželé Stodolovi
2014: Gottland (1 ep.)
2013: Velká noc
Production > Produkcia nutprodukce (CZ)
Co-production > Koprodukcia nutprodukcia (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Tomáš Hrubý (CZ), Jakub Viktorín (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative Europe, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
12/2021 – 05/2022
World Premiere >
Svetová premiéra
Tallinn Black Nights Film Festival 2023, Estonia / Filmový festival Tallinn Black Nights 2023, Estónsko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 03/2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
nutprodukce
Na Struze 7, CZ-150 00 Praha 1
+420 731 163 041
info@nutprodukce.cz
www.nutprodukce.cz

nutprodukcia
Lazaretská 13, SK-811 08 Bratislava
+421 907 120 906
monika@nutprodukcia.sk
www.nutprodukcia.sk

see main contact see main contact

updated: 09.10.2023