Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Hlavička
The Spacehead

fiction » development
SK - HR - SI | far. > col. | 80 min. | detský > for children

Hlavička

When Alice's (11) parents disappear mysteriously one day, she has no idea they got kidnapped and hypnotized by a psycho psychiatrist, who plans to use them to steal the highly guarded biggest diamond in a museum's collection. To find her parents, Alice asks the neighborhood boys for help. There is one complication however. Her autistic brother "Spacehead" cannot stay home alone, so they have to admit him into their investigation team. Fortunately the children find a way to communicate with him, save the parents, and undergo an adventure that will forever change their lives.
>>
Keď Alicini (11) rodiča jedného dňa záhadne zmiznú, ešte netuší, že ich uniesol a zhypnotizoval šialený psychiater, ktorý ich plánuje využiť na krádež najväčšieho diamantu zo zbierky prísne stráženého múzea. Aby Alica našla rodičov, požiada o pomoc chlapcov zo susedstva. Záchrannú akciu komplikuje jej autistický brat „Hlavička“, ktorý nemôže ostať doma bez dozoru a tak ho musia pribrať do vyšetrovacieho tímu. Deti našťastie nájdu spôsob, ako s ním komunikovať, zachránia rodičov a prežijú spolu dobrodružstvo, ktoré navždy zmení ich životy.


Director > Réžia   Marina Andree Škop, Vanda Raýmanová
Story > Námet Juraj Raýman
Screenplay > Scenár Juraj Raýman
DOP > Kamera Tomislav Sutlar
Editors >  Strih  -
Music > Hudba Michal Novinski
Set Design > Architekt Stefano Katunar
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia Michal Struss
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia

Marina Andree Škop (1973)
upcoming: Hlavička
2019: Moj dida je pao s Marsa
2009: Sevdah

Vanda Raýmanová (1973)
upcoming: Hlavička
Production > Produkcia objectif (SK)
Co-production > Koprodukcia PomPom Film (HR), senca studio (SI)
Producer > Producent Vanda Raýmanová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 830 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Croatian Audiovisual Centre, Creative Europe – MEDIA, HRT Croatian Radiotelevision  
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra M:Brane Forum, Sweden, 2020
Kids Kino Industry Poland 2020
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
04/2024
Expected Completion >
Plánované dokončenie
10/2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
02/2026
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
objectif
Adámiho 15, SK-841 05 Bratislava
+421 907 247 432
vanda.raymanova@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 14.12.2022