Šťastný človek
A Happy Man

documentary » production
SK - CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social documentary

Šťastný človek

The Czech woman R moved to Sweden with her Slovak husband Ivan ten years ago. They had two children and built a new home abroad. R realises that she doesn’t feel good as a woman. She wants to change her gender and take the name of Marvin. It’s an intimate story of Marvin’s personal transformation as a partner, parent, immigrant, writer of erotic novels and an activist. Transition is not only a physical change, but a fundamental transformation of perception of self and family.
>>
Češka R pred desiatimi rokmi emigrovala do Švédska so svojím slovenským manželom Ivanom. Narodili sa im dve deti a v cudzine si vytvorili domov. R však príde na to, že sa v koži ženy necíti dobre. Chce sa dať preoperovať na muža a prijať meno Marvin. Ide o komorný príbeh Marvinovej osobnej premeny v rolách partnera, rodiča, imigranta, autora erotických románov a aktivistu. Tranzícia nie je len telesnou zmenou, ale aj fundamentálnou premenou vo vnímaní seba samého a celej svojej rodiny.


Director > Réžia   Soňa Gyárfáš Lutherová
Story > Námet Soňa Gyárfáš Lutherová
Screenplay > Scenár Soňa Gyárfáš Lutherová
DOP > Kamera Noro Hudec
Editors >  Strih Peter Harum
Music > Hudba Matej Gyarfás
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Stašák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Marvin Horváth, Ivan Horváth
Filmography > Filmografia Soňa Gyárfáš Lutherová (1982)
upcoming: Šťastný človek
Production > Produkcia AZYL Production (SK)
Co-production > Koprodukcia HBO EUROPE, Company F (CZ)
Producer > Producent Maroš Hečko (SK), Peter Veverka (SK), Filip Čermák (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 220 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, HBO
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Agora Docs in Progress 2020
Dox in Vitro - MFF Cinematik Piešťany 2020
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2020 - 2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
AZYL Production
Panenská 13, SK-811 03 Bratislava
+421 911 101 416
viliam@azyl.sk
www.azyl.sk

AZYL Production / Peter Veverka
pvcentral@gmail.com

AZYL Production / Peter Veverka
pvcentral@gmail.com

 


updated: 04.11.2021