Zlatá zem
The Golden Land

» ©2020
SK | far. > col. | 63 min. | documentary > dokument

Zlatá zem

The people in a God-forsaken land in the centre of Europe long ago became accustomed to isolation and the ignorance of the rest of the world. Heavy machinery appeared on their property, strangers started walking around the countryside, the earth trembles constantly. The struggle of the inhabitants of three small villages in the East of Slovakia against a big American oil company is the backdrop of our observation as to how a single person’s voice can be transformed from a ridiculous shout into a profound life attitude defending traditional values.
>>
V zapadnutom kraji v strede Európy si ľudia zvykli na samotu a nezáujem ostatného sveta. Na ich pozemkoch sa jedného dňa objavia ťažké mechanizmy, po krajine chodia cudzinci, zem sa chveje. Na pozadí boja obyvateľov troch malých obcí na východe Slovenska s veľkou americkou ropnou spoločnosťou sledujeme, ako sa hlas jednotlivca mení zo smiešneho kriku na zásadný životný postoj, schopný obhájiť tradičné hodnoty.


Director > Réžia   Dominik Jursa
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Dominik Jursa
DOP > Kamera Dominik Jursa, Peter Važan
Editors >  Strih Lucia Kopačková
Music > Hudba Martin Barabáš
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tomáš Košiar, Adam Kuchta, Martin Dzurňák, Michal Paluga
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Dominik Jursa (1988)

upcomig: Komu patří město (spolurež. / co-dir.)
2020: Zlatá zem

Production > Produkcia HITCHHIKER Cinema (SK)
Co-production > Koprodukcia FLEISCHER production (SK), FTF VŠMU (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Barbara Janišová Feglová (SK), Filip Fleischer (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 131 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
11/ 2015 - 11/2019
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 06/2020, Film Expanded
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
HITCHHIKER Cinema
Konventná 2, SK-811 03 Bratislava
+421 905 858 808
info@hitchhikercinema.sk
www.hitchhikercinema.sk

see main contact see main contact

updated: 02.07.2020