Správa o záchrane mŕtveho
Saving The One Who Was Dead
(Zpráva o záchraně mrtvého)

fiction » post-production
CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

Správa o záchrane mŕtveho

The father falls into a coma and the family is left in a terminal life situation. The mother and son silently concentrate all their powers. They meekly accept the diagnosis but resist the verdict. Yet they reject an open conflict because the life thread is so taut that conflict could inadvertently break it.
>>
Otec upadne do kómy a rodina tak uviazne v hraničnej životnej situácii. Matka so synom v tichosti sústreďujú všetku svoju silu. Pokorne prijímajú diagnózu, ale vzdorujú verdiktu. Rozhodnú sa konať, vpustiť svetlo do temnoty, postaviť slovo proti mlčaniu.


Director > Réžia   Václav Kadrnka
Story > Námet Václav Kadrnka
Screenplay > Scenár Marek Šindelka, Václav Kadrnka, Jiří Soukup
DOP > Kamera Raphael O´Byrne
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba Irena a Vojtěch Havlovi
Set Design > Architekt Jana Boháčková
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Václav Flegl
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Vojtěch Dyk, Zuzana Mauréry, Petr Salavec
Filmography > Filmografia Václav Kadrnka (1973)

upcoming: Zpráva o záchraně mrtvého
2017: Křižáček
2011: Osmdesát dopisů

Production > Produkcia Sirius Films (CZ)
Co-production > Koprodukcia Silverart (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Václav Kadrnka (CZ), Katarína Krnáčová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Česká televize, Eurimages, regionálny fond Zlínský kraj, regionálny fond Olomoucký kraj
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra HAF 2018 (Asia Film Financing Forum v Hongkongu)
Sofia Meetings 2018
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
03 - 05/2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 2021, CinemArt SK
CZ: 2021, Cinemart
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Sirius Films
Bubenečská 282/8, CZ-160 00 Praha
+420 603 167 350
info@siriusfilms.eu
www.siriusfilms.eu

 


Silverart
Tichá 4, SK-811 02 Bratislava
+421 905 384 615
katarina.krnacova@gmail.com
www.silverartfilm.sk

 see main contact see main contact

updated: 12.01.2021