Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Krajina ve stínu
Shadow Country

» ©2020
CZ - SK | čb. > b&w. | 134 min. | dráma > drama

Krajina ve stínu

The film tells the story of the inhabitants of a forgotten village close to the Austrian border after the events of the 1930s to 1950s come into their lives. Previously, all that was needed was to till the fields, survive the winter and raise children, but now the villagers must choose who is to be Austrian, German or Czech and pay the price such a decision will bring. And so, neighbours who used to live peacefully side by side turn into sworn enemies who “settle their accounts” even at the cost of committing a crime, shedding their moral inhibitions and humanity.
>>
Film rozpráva príbeh obyvateľov zabudnutej dedinky neďaleko rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do života udalosti tridsiatych až päťdesiatych rokov 20. storočia. Predtým bolo podstatné obrábať pole, prežiť zimu a vychovať deti, teraz si treba vybrať, kto je Rakúšan, kto Nemec a kto Čech, a zaplatiť cenu, ktorú takéto rozhodnutie prinesie. A tak sa z dosiaľ pokojne nažívajúcich susedov stávajú zarytí nepriatelia, ktorí si navzájom vyrovnávajú účty aj za cenu zločinu, straty etických zábran a ľudskosti.


Director > Réžia   Bohdan Sláma
Story > Námet Martin Růžička
Screenplay > Scenár Ivan Arsenjev
DOP > Kamera Diviš Marek
Editors >  Strih Jan Daňhel
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt Jan Pjena Novotný
Costumes > Kostýmy Zuzana Krejzková
Sound > Zvuk Michal Holubec
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Magda Borová, Csongor Kassai, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Agi Gubíková
Filmography > Filmografia Bohdan Sláma (1967)
2020: Krajina ve stínu
2017: Bába z ledu
2012: Čtyři slunce
2008: Venkovský učitel
2005: Štěstí
2001: Divoké včely
Production > Produkcia LUMINAR Film (CZ)
Co-production > Koprodukcia Filmpark production (SK), Česká televize (CZ), i/o post (CZ)
Producer > Producent Martin Růžička (CZ), Jindřich Motýl (CZ), Peter Neveďal (SK), Silvia Učňová Kapustová (SK!  
 o  
Budget > Rozpočet 1 500 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
04 - 06/2019
Expected Completion >
Plánované dokončenie
02/2020
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 09/2020, Bontonfilm
SK: 06/2021, FILMTOPIA
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

LUMINAR Film
2. května 2384, CZ-760 01 Zlín
martin@luminarfilm.cz
www.luminarfilm.cz

Filmpark production
Bajkalská 7A, SK-831 04 Bratislava
+421 905 455 234
peter@filmpark.sk
www.filmpark.sk

Princ Films
+1 763 458 1967
info@princfilms.com
www.princfilms.com
Princ Films
+1 763 458 1967
info@princfilms.com
www.princfilms.com

updated: 02.06.2021