Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Voda čo ma drží nad vodou
Water Keeping Me Afloat

» ©2019
CZ - SK | far. > col. | 73 min. | hudobná, životopisná dráma > biographical drama

Voda čo ma drží nad vodou

A film about the greatest legend of the (Czech) Slovak poetic scene – Jozef Urban. A dramatic story with a smile about one of the greatest Slovak poets, a representative of the so-called Lost Generation. Author of the lyrics to the song Water Keeping Me Afloat. A genius, unable to cope with the pitfalls of everyday life, but so strong in his poems that he became part of school-leaving exam questions in his early thirties. A person as pure as a diamond, but sometimes also as sharp.
>>
Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poetickej scény – Jozefovi Urbanovi. Úsmevno-dramatický príbeh jedného z najväčších slovenských básnikov, predstaviteľa takzvanej stratenej generácie. Autora textu piesne Voda čo ma drží nad vodou. Génia, ktorý jednoducho síce nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami každodennosti, ale už vo svojej tridsiatke bol maturitnou otázkou. Človeka číreho ako diamant, ale niekedy aj takého ostrého.


Director > Réžia   Tomáš Magnusek
Story > Námet Ondrej Kalamár
Screenplay > Scenár Ondrej Kalamár, Tomáš Magnusek
DOP > Kamera Pavel Mědílek
Editors >  Strih Matěj Brothánek
Music > Hudba Lukáš Černý, Veronika Černá, Ondřej Daniš
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy Blanka Magnusková
Sound > Zvuk Tomáš Oramus
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Roman Pomajbo, Robert Roth, Ondrej Kalamár, Martin Dejdar, Tomáš Magnusek
Filmography > Filmografia Tomáš Magnusek (1984)

2019: Voda čo ma drží nad vodou
2018: Kluci z hor
2014: Modelky s.r.o.
2013: Jedlíci aneb sto kilo lásky
2012: Bastardi 3

 

Production > Produkcia Tomáš Magnusek (CZ)
Co-production > Koprodukcia Ondrej Kalamár (SK)
Producer > Producent Tomáš Magnusek (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 200 000 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 11/2019, Continental film
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Tomáš Magnusek
Kramolná 13, CZ-547 01 Náchod
+421-774 525 604
tomag@seznam.cz

Ondrej Kalamár
Imatra 2, SK-960 01 Zvolen
+421 903502135
okalamar@gmail.com


Tomáš Magnusek
Kramolná 13, CZ-547 01 Náchod
+421 774 525 604
tomag@seznam.cz
Tomáš Magnusek
Kramolná 13, CZ-547 01 Náchod
+421 774 525 604
tomag@seznam.cz

updated: 12.03.2020