Websterovci 2 - Zo života pavúkov (animované pásmo 7. - 12.)
The Websters 2 - From Life of Spiders (compilation of ep. 7. - 12.)

» ©2019
SK - PL | far. > col. | 66 min. | detský > for children

Websterovci 2 -  Zo života pavúkov (animované pásmo 7. - 12.)

The compilation of 6 new stories shows life of the crazy Websters family living in the corner of lift machine. Little Lili, accompanied by her brother Hugo, discovers secrets of big spider's world. Their family is connected by net of love and cooperation. However, to weave such kind of net is sometimes really hard.
>>
V pásme zo šiestich nových príbehov spoznáme život bláznivej rodinky Websterovcov z výťahovej strojovne. Malá Lili objavuje tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. Spoločníkom pri dobrodružných výpravách je jej starší brat Hugo, aj keď o to veľmi nestojí. Ale ich rodina je skrátka silno prepojená pavučinou lásky a spolupráce. Hoci upliesť ju, je niekedy poriadne náročné.


Director > Réžia   Katarína Kerekesová
Story > Námet Katarína Kerekesová
Screenplay > Scenár Zuzana Križková, Zuzana Dzurindová, Juraj Raýman, Peter Nagy, Katarína Kerekesová, Anna Vášová
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih Matej Beneš
Music > Hudba Lucia Chuťková
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Merc
Animation > Animácia Andrej Gregorčok, Ivana Tirpáková, Filip Kasanický, Matej Mazák, Maria Broniarz
Hlasy > Voices Zuzana Porubjaková, Kamil Kollárik, Richard Stanke, Henrieta Mičkovicová, Boris Farkaš
Filmography > Filmografia Katarína Kerekesová (1974)
2019: Websterovci - Zo života pavúkov (animované pásmo 7. - 12.)
2018: Websterovci (animované pásmo 1. - 6.)
Production > Produkcia Fool Moon (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Studio Miniatur Filmowych (PL)
Producer > Producent Katarína Kerekesová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 680 000 €
Support > Podpora

Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Creative Europe (od 2014), Polish Film Institute

Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Visegrad Animation Forum, Třeboň, Czech Republic, 2013
Cartoon Forum, Toulouse, France, 2015
o   -o
Expected Completion >
Plánované dokončenie
08/2019
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2019, Magic Box Slovakia
o o
Web www.webstersfamily.tv
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Fool Moon
Vištuk 277, SK-900 85 Vištuk
+421 905 304 179
kata.kerekesova@foolmoonfilm.com
www.foolmoonfilm.com

Fool Moon / Mária Hejtmánková Lampertová
maria.lampertova@foolmoonfilm.com
Planet Nemo Animation Studio / Frédéric Puech
+33 (0)3 6158 3720
frederic@planetnemoanimation.com
www.planetnemoanimation.com

updated: 09.12.2019