Mohyla
The Monument

» ©2019
SK | far. > col. | 74 min. | dobrodružný film pre deti > kid adventure film

Mohyla

During a school trip to the Štefánik Memorial Monument in Brezová pod Bradlom, Tablet, Anika and Danny find themselves transported into the memories of Milan Rastislav Štefánik. They discover a fascinating, limitless world where travel through time and space is a matter of course. Štefánik's memories come alive, and the children are in for the adventure of their lifetimes. They visit the snowclad Janssen Observatory on Mont Blanc, wander through Paris and Tahiti, and experience the horrors and perils of the First World War. Will they manage to get back home, or will they forever be lost in Oblivion?
>>
Počas školského výletu na Mohylu nad Bradlom sa Tablet, Anika a Dany ocitnú v spomienkach Milana Rastislava Štefánika. Objavujú fascinujúci svet, kde je možné čokoľvek, kde sa cestuje časom aj priestorom bez hraníc. Štefánikove spomienky ožívajú a deti čaká dobrodružstvo ich života. Ocitnú sa v snehom zaviatom Janssenovom observatóriu na Mont Blancu, v Paríži, na Tahiti aj v ohrození života v Prvej svetovej vojne. Podarí sa im vrátiť späť domov alebo sa navždy stratia v útrobách zabudnutia?


Director > Réžia   Andrej Kolenčík
Story > Námet Zuzana Dzurindová, Anna Fifiková, Andrej Kolenčík
Screenplay > Scenár Zuzana Dzurindová, Anna Fifiková, Andrej Kolenčík
DOP > Kamera Tomasz Wierzbicki, Erik Eržin
Editors >  Strih Anton Fabian
Music > Hudba Adam Matej
Set Design > Architekt Michal Lošonský
Costumes > Kostýmy Martina Čerňáková
Sound > Zvuk Adam Matej, Bohumil Martinák
Animation > Animácia Peter Martinka Andrej Kolenčík, Peter Košťál, Pavol Ďurák, Viktor Šefčík, Jakub Goda, Štefan Gura, Gabriel Diniš, Martin Vierik
Cast > Hrajú Benjamín Lacko, Tereza Heftyová, Andy Kummer, Matej Landl, Pavol Plevčík (hlas M. R. Štefánika)
Filmography > Filmografia Andrej Kolenčík (1984)
upcoming: odbočte vpravo!
2019: Mohyla
Production > Produkcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Co-production > Koprodukcia Cinetype (SK)
Producer > Producent Tibor Búza (SK), Marek Ťapák (SK), Vladimír Burianek (SK), Eva Fifiková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 182 700€
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 04/2019, Cinetype
o o
Web www.mohyla.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov Ja som Štefánik

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, SK-845 45 Bratislava
+421 911 172 090
zuzana.balkoova@rtvs.sk
www.rtvs.sk

see main contact see main contact

updated: 27.12.2019