Perinbaba a dva svety
Perinbaba: Two Realms

fiction » post-production
SK - CZ | far. > col. | 100 min. | rozprávka > fairy tale

Perinbaba a dva svety

Lukáš, Alžbetka’s son, takes off into the world looking for happiness and love. His godmother, the celestial Lady Winter (Perinbaba), keeps an eye on him. He arrives late in the fairy-tale land that she leads him to. Fear now reigns where once cakes grew on trees. The miraculous ram has disappeared, and the royal town is cursed. Lukáš has to decide what is closer to his heart: a fortune or love?
>>
Alžbetkin syn Lukáš sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Bdie nad ním jeho krstná mať, nebeská bytosť Perinbaba. Do rozprávkovej krajiny, kam ho vedie, prichádza neskoro. Tam, kde kedysi rástli na stromoch koláče, panuje teraz strach. Zázračný baran zmizol a kráľovské mesto je prekliate. Lukáš sa musí rozhodnúť, čo je jeho srdcu bližšie: bohatstvo alebo láska?


Director > Réžia   Juraj Jakubisko
Story > Námet Juraj Jakubisko
Screenplay > Scenár Juraj Jakubisko
DOP > Kamera Ján Ďuriš
Editors >  Strih Ondřej Šošolík, Juraj Jakubisko
Music > Hudba Ondřej Soukup, Jan Jirásek, Petr Hapka
Set Design > Architekt Andrea Vrábelová, Juraj Jakubisko
Costumes > Kostýmy Helena Tavelová
Sound > Zvuk Bohumil Martinák
Animation > Animácia Ondrej Rudavský
Cast > Hrajú Lukáš Frlajs, Valéria Frištik, Giulietta Masina, Klára Cibulová, René Štúr, Daria Paulovič, Ľubomír Paulovič, Andrea Verešová, Ivan Romančík, Daniel Nekonečný
Filmography > Filmografia Juraj Jakubisko (1938)
(výber / selection)
upcoming: Perinbaba a dva svety
2008: Bathory
1997: Nejasná zpráva o konci světa
1989: Sedím na konári a je mi dobre
1985: Perinbaba
1983: Tisícročná včela
1979: Postav dom, zasaď strom
1969: Vtáčkovia, siroty a blázni
1968: Zbehovia a pútnici
1967: Kristove roky
Production > Produkcia J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production (SK)
Co-production > Koprodukcia J&J JAKUBISKO FILM EUROPE, SE (CZ), Slovenská produkčná (SK), STUDIO 727 (SK)
Producer > Producent Deana Jakubisková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
05 - 11/2018
Expected Completion >
Plánované dokončenie
01/2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 11/2021, Bontonfilm
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Sedemnohý Lukáš / Perinbaba 2

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production
Dukelská 972/7-3, SK-017 01 Považská Bystrica
+420 724 936 331
info@jakubiskofilm.com
www.jakubiskofilm.com

Jorik Jakubisko
+420 602 591 888
jorik.jakubisko@transmedialist.com
Jorik Jakubisko
+420 602 591 888
jorik.jakubisko@transmedialist.com

updated: 11.02.2021