Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Jan Palach
Jan Palach

» ©2018
CZ - SK | far. > col. | 124 min. | dráma > drama

Jan Palach

The story of Jan Palach is a story without any surprising ending, since it is impossible to conceal the outcome in the case of Palach. Everyone knows what he will do, how he will do it, when and why he will do it. There are no popular conspiracy theories surrounding Palach either, as his case was duly investigated by two regimes, the totalitarian and the current one. Tragedy constitutes the foundation of Jan Palach’s story. A young man dies and, what’s more, of his own volition. A human life dedicated to the awareness of the whole is thereby terminated at the beginning of its opportunities. However, it gradually transpires that even an absolute act can have relative consequences.
>>
Príbeh Jana Palacha nemá prekvapivú pointu. Tá sa v jeho prípade akosi nedá skrývať. Všetci vedia, čo urobí, ako to urobí, kedy to urobí a prečo to urobí. Okolo Palacha nepoletujú ani dnes také obľúbené konšpiračné teórie, pretože jeho prípad bol detailne a riadne preskúmaný v dvoch režimoch, totalitnom aj súčasnom. Základom príbehu Jana Palacha je tragédia. Umiera mladý človek a ešte k tomu z vlastného rozhodnutia. Ľudský život zasvätený vedomiu celku sa tak uzatvára na začiatku svojich možností. Postupne sa však ukazuje, že aj absolútny čin môže mať relatívne dôsledky.


Director > Réžia   Robert Sedláček
Story > Námet Eva Kantůrková
Screenplay > Scenár Eva Kantůrková
DOP > Kamera Jan Šuster
Editors >  Strih Josef Krajbich
Music > Hudba Michal Rataj
Set Design > Architekt Martin Kurel
Costumes > Kostýmy Tomáš Chlud
Sound > Zvuk Robert Slezák
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Viktor Zavadil, Karel Jirák, Kristína Kanátová, Zuzana Bydžovská, Jan Vondráček
Filmography > Filmografia Robert Sedláček (1973)

2018:  Jan Palach
2014:  Dědictví aneb Kurvaseneříká
2011:  Rodina je základ státu
2010:  Největší z Čechů
2009:  Muži v ruji
2006:  Pravidla lži

Production > Produkcia CINEART TV Prague (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televízia (CZ), ARINA (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Up&Up production (CZ)
Producer > Producent Viktor Schwarcz (CZ), Silvia Panáková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 740 000 €
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie 
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
11-12/2017
Release >
Distribučná premiéra
SK: 08/2018, CinemArt SK
CZ: 08/2018, CinemArt
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CINEART TV Prague
Jankovcova 1587/8d, Holešovice, CZ-170 00 Praha 7
+420 777 220 364
261711044@iol.cz

ARINA
Dulovo nám. 4, SK-831 03 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk

see main contact see main contact

updated: 08.03.2019