Kryštof (Tri úteky)
Kryštof (Three Escapes)

fiction » development
SK-CZ | far. > col. | 110min. | dráma > drama

Kryštof (Tri úteky)

On faith, hope and sacrifice. He wanted to flee from the world into a monastery, but he had to flee in order to save life itself and so that he could understand how brutal political power twists character and at the same time gives the last chance to resist and to save a loved one.
>>
O viere, nádeji a obeti. Chcel utiecť pred svetom do kláštora, ale musel utekať, aby si zachránil holý život, a aby pochopil ako brutálna politická moc láme charakter, a zároveň dáva poslednú šancu k vzbure a záchrane milovaného človeka.


Director > Réžia   Zdeněk Jiráský
Story > Námet Kristián Suda
Screenplay > Scenár Kristián Suda, Dušan Dušek
DOP > Kamera Michal Černý
Editors >  Strih  -
Music > Hudba Marián Varga
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  Hynek Čermák, Lukáš Latinák , Csongor Kassai, Michalina Olszańska, Jozef Somr
Filmography > Filmografia Zdeněk Jiráský (1969)

upcoming: Kryštof (Tri úteky)
2014: V tichu
2011: Poupata

Production > Produkcia ALEF FILM & MEDIA (SK), Fulmfilm (CZ)
Co-production > Koprodukcia i/o post (CZ), Filmpark (SK)
Producer > Producent Marian Urban (SK), Olga Raitoralová (CZ), Jordi Niubo (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 2 000 000 €
Support > Podpora Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
03 - 09/2018
Expected Completion >
Plánované dokončenie
12/2018
Expected Release >
Plánovaná premiéra
07/2019
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ALEF FILM & MEDIA
Mliekarenská 11, SK-821 09 Bratislava
+421 2 2090 2648
afm@afm.sk
www.afm.sk
see main contact see main contact

updated: 21.12.2017