Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Válek
Válek

» ©2018
SK | far. > col. | 131 min. | historický dokument > historical documentary

Válek

Miroslav Válek is such a very significant personality who, in the previous century, left such a mark on Slovak culture that not to come to terms with him would mean leaving his essential role without reflection. The film makes a responsible and objective contribution to this reflection. Válek’s “inner conflict” constitutes the basic starting point of the film – the conflict between Válek the poet and Válek the politician. The conflict between the intimate and the public, and vice versa.
>>
Miroslav Válek je výrazná osobnosť, ktorá v uplynulom storočí natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s ňou by znamenalo ponechať bez reflexie jednu jej časť, ktorú nemožno obísť. Film je zodpovedným a objektívnym príspevkom k tejto reflexii. Základným východiskom filmu je Válkov vnútorný rozpor. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným a naopak.


Director > Réžia   Patrik Lančarič
Story > Námet Maroš Šlapeta
Screenplay > Scenár Patrik Lančarič, Maroš Šlapeta
DOP > Kamera Peter Kelíšek
Editors >  Strih Maroš Šlapeta
Music > Hudba Vladislav Šarišský
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Ján Ravasz
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Mirka Vallová, Milan Lasica, Milan Kňažko, Peter Colotka, Marián Varga, Pavel Vilikovský, Rudo Sikora, Miro Cipár, Jozef Bžoch
Filmography > Filmografia Patrik Lančarič (1972)

2022: Dežo Hoffmann – fotograf Beatles
2018: Válek
2014: HRANA 4 filmy o Marekovi Brezovskom
2007: Rozhovor s nepriateľom

Production > Produkcia BEETLE (SK)
Co-production > Koprodukcia Punkchart films (SK), Slovenský filmový ústav (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Peter Kelíšek (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 90 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 05/2018, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
BEETLE
Topolova 3, SK - 900 33, Marianka
+421 905 379 800
kelisek@beetle.sk

see main contact see main contact

updated: 16.04.2019