Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Volanie
The Calling

» ©2019
SK | far. > col. | 70 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Volanie

The Holy Dormition Pochayiv Lavra is a mystical place. Here, three monks were freed from the trauma they had suffered in the past; this is where they find inner peace and a sense of purpose to life. Their stories are metaphors of transformation, enlightenment and spiritualisation against the backdrop of the raw Ukrainian reality. The spiritual and material poverty and despair found in the world create a strong socio-anthropological conflict. The film observes the life of the monks respectfully but also displays the ostentatious beauty of the monastery. People should focus on their soul to discover and comprehend the meaning of the things that are significant for life. Spiritual life is not a privilege accorded to the chosen devout, but is within the potential of every human being. The opportunity for transformation, for a new beginning, always exists.
>>
Počajevská lavra je mystické miesto. Traja mnísi sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, tu nachádzajú pokoj a zmysel životného naplnenia. Ich príbehy sú metaforami premenenia, osvietenia a zduchovnenia na pozadí divokej ukrajinskej reality. Duchovná i hmotná bieda a zúfalstvo sveta vytvárajú silný sociálno-antropologický konflikt. Film s úctou pozoruje život mníchov, ale aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Človek by sa mal ponoriť do svojho vnútra, aby objavil a pochopil význam vecí podstatných pre život. Duchovný život nie je výsadou vyvolených veriacich, je to potenciál každého človeka. Vždy je tu príležitosť na premenenie, na nový začiatok.


Director > Réžia   Erik Praus
Story > Námet Erik Praus
Screenplay > Scenár Erik Praus
DOP > Kamera Peter Kováč
Editors >  Strih Peter Harum
Music > Hudba David Kollar
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Michal Džadoň
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú

otec Gabriel, otec Vicilentius, otec Nazarij

Filmography > Filmografia Erik Praus (1979)

2019: Volanie
2016: Zem, ktorá hľadá svoje nebo

Production > Produkcia Filmpark production (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), FilmWorx Studios (SK)
Producer > Producent Peter Neveďal (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2016 – 2017
World Premiere >
Svetová premiéra
Art Film Fest Košice 2019, Slovakia
Art Film Fest Košice 2019, Slovensko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2019, ASFK
o o
Web https://filmvolanie.sk/
Previous Title > Predchádzajúci názov Dvaja bratia, Horiace srdcia, Premenenie

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Filmpark production
Bajkalská 7A, SK-831 04 Bratislava
+421 905 455 234
peter@filmpark.sk
www.filmpark.sk

see main contact see main contact

updated: 16.03.2020