Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Ani vo sne!
In Your Dreams!
(Ani ve snu!)

» ©2016
CZ - SK - BG | far. > col. | 79 min. | pre deti a mládež > children and youth film

Ani vo sne!

Sixteen-year-old Laura is sprightly, lithe and obstinate. She would like to get into a parkour gang and she is knocked off-balance by the love that she feels for the first time for Luky. She starts leading a double life. Luky is hers in the fantasy world of romantic and comic visions. In reality, her attempt to get closer to Luky ends in a collision. The moment when these two worlds weirdly intertwine, Laura has to decide on one of them.
>>
Šestnásťročná Laura je rýchla, vrtká a tvrdohlavá. Túži sa dostať do partie parkúristov a zaskočí ju láska, ktorú po prvý raz pocíti k Lukymu. Začne žiť dvojaký život. Vo fantazijnom svete romantických a komických predstáv jej Luky patrí. V realite sa jej snaha zblížiť sa s Lukym skončí karambolom. Vo chvíli, keď sa oba svety zvláštnym spôsobom prepoja, sa Laura musí rozhodnúť pre jeden z nich.


Director > Réžia   Petr Oukropec
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Egon Tobiáš
DOP > Kamera Tomáš Sysel
Editors >  Strih Jakub Hejna
Music > Hudba Filip Míšek
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Richard Müller
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Barbora Štikarová, Klára Melíšková, Ivan Martinka, Jan Vondráček, Toman Rychtera
Filmography > Filmografia Petr Oukropec (1972)
2012: Modrý tygr
Production > Produkcia Negativ (CZ)
Co-production > Koprodukcia ARINA (SK), The Chouchkov Brothers (BG), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Petr Oukropec (CZ), Kateřina Černá (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, MEDIA Programme, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere>
Svetová premiéra
66th Berlin IFF, 2016, Germany / 66. MFF Berlin, 2016, Nemecko
SK Release >
SK premiéra
09/2016, Magic Box Slovakia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

ARINA
Dulovo nám. 4, SK-831 03 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk

Negativ
Ostrovní 30, CZ-110 00 Praha 1
+420 224 933 755
office@negativ.cz
www.negativ.czNegativ / Daniel Vadocký
+420 224 933 755, +420 777 697 543
daniel@negativ.cz
Negativ / Daniel Vadocký
+420 224 933 755, +420 777 697 543
daniel@negativ.cz

updated: 30.11.2016