Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Malý pán
The Little Man

» ©2015
CZ - SK | far. > col. | 85 min. | rozprávka > fairy tale

Malý pán

Little Man lives happily in his own little world and, so long as he has enough noodles, he’s in no particular hurry. But he has a dream, and as we know, dreams only bring problems, they don’t let anybody (however little) be. After waking up, Little Man surprisingly finds out that he is missing something. Reluctantly, he leaves his comfortable home and sets out on a journey to discover what it is. Who knows what he will find at the end of his epic journey?
>>
Malý Pán si žije spokojne vo svojom malom svete, a keď má dosť rezancov, nikam sa zvlášť neženie. Lenže má sen a so snami bývajú, ako vieme, len samé problémy, nenechajú človeka (ani malého) na pokoji. Malý Pán po prebudení s prekvapením zisťuje, že mu niečo chýba. A tak nerád opúšťa svoj útulný domov a vydáva sa na cestu, aby tomu prišiel na koreň. Ktovie, čo na konci svojej veľkej cesty nájde?


Director > Réžia Radek Beran
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Lumír Tuček
DOP > Kamera Filip Sanders
Editor > Strih Martin Palouš
Music > Hudba Milan Cais
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -

Voices  > Hlasy

Robert Roth, Danica Jurčová, Roman Luknár, Lucia Siposová, Lukáš Latinák (slovenské znenie / Slovak version)

Filmography > Filmografia Radek Beran (1968)
2015: Malý pán
Production > Produkcia Bedna Films (CZ)   
Co-production > Koprodukcia Fantomas Production (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Jakub Červenka (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
 -
SK Release >
SK premiéra
04/2015, Itafilm
o o
Web www.malypan.sk
Previous Title >
Predchádzajúci názov
 -

 

Contact: Festivals: Sales:
Bedna Films
Hradčanské nám. 61/11, CZ-118 00 Praha
+420 777 317 980
jakub@bednafilms.cz
www.bednafilms.cz

FANTOMAS PRODUCTION
Špitálska 57, SK-811 08 Bratislava
+421 905 526 519
dano@fantomasproduction.sk
www.fantomasproduction.sk

see main contact see main contact

updated: 22.07.2016