Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

RYTMUS: Sídliskový sen
RYTMUS a Dream from the Block

» ©2015
SK | far. > col. | 90 min. | časozberný, hudobno-dokumentárny > time-lapse music documentary

RYTMUS: Sídliskový sen

The movie is neither a memorial to Rytmus (Slovak rapper) nor a flashback over his musical career. Viewers are introduced to complicated relations within the family – different surnames, members using the prefixes step-, half-, biological or foster. A family that has been facing racism for 38 years while searching for love in its core. After eight years passed in making this documentary, the “Gypsy” raised by “whites” became a self-made icon among youth and a music celebrity. Despite all that, he has not yet fulfilled his dream ˗ the dream of understanding his own roots, accepting his father and conciliating with his closest relatives.
>>
Film nie je pomníkom Rytmusovej „slávy“ ani retrospektívou jeho hudobnej kariéry. Odkrývajú sa v ňom zložité vzťahy v rodine, v ktorej má každý člen iné priezvisko a musíte používať prívlastky nevlastný, vlastný či biologický. V rodine, ktorá už 38 rokov zápasí s rasizmom okolia a paradoxne aj s láskou v jej vnútri. Piešťanský „Cigán“ vychovaný medzi „gadžami“ sa za osem rokov nakrúcania filmu sám vypracoval na idol mládeže, hudobnú celebritu, ale pritom sa mu stále nesplnil jeho sen. Sen o pochopení vlastných koreňov, sen o vyrovnaní sa s najbližšími, sen o prijatí svojho otca.


Director > Réžia Miro Drobný
Story > Námet Miro Drobný
Screenplay > Scenár  Miro Drobný
DOPs > Kamera Daniel Vagenknecht, Michal Kletečka

Editor > Strih

Michal “Romeo” Dvořák

Music > Hudba Patrik Rytmus Vrbovský
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -

Sound > Zvuk

Milan Gál, Pavel Dvořák


Animation > Animácia

František Czanner


Cast > Hrajú

Patrik Rytmus Vrbovský, Vlasta Miezgová, Róbert Miezga, Alexander Wagner, Dara Rolins,

Filmography > Filmografia Miro Drobný (1970)

upcoming: Kto je ďalší? 2
2019: Kto je ďalší?
2015: RYTMUS: Sídliskový sen

Production > Produkcia Miro Drobný (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producers > Producenti Miro Drobný (SK), Michal “Romeo” Dvořák (CZ)  
o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o  - o
World Premiere >  
Svetová premiéra 
 -  
SK Release >
SK premiéra
08/2015, Itafilm
   
Web www.sidliskovysen.sk
Previous Title >
Predchádzahúci názov
 -

 

Contact: Festivals: Sales:
Miro Drobný
Zámocká 18, SK-Bratislava 811 01
+421 948 201 015
miroslav.drobny@eslovensko.sk

RomeoFilms / Michal Dvořák
+421 948 201 011, info@romeofilms.cz
www.romeofilms.cz
Miro Drobný / Miro Drobný
+421 948 201 015, miroslav.drobny@eslovensko.sk
www.sidliskovysen.sk

updated: 22.07.2016