Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Smrteľné historky
Murderous Tales
(Smrtelné historky)

» ©2016
CZ - SK | far. > col. | 80 min. | poviedkový film > omnibus

Smrteľné historky

Murderous Tales are a special-effects animated feature. Three stories: Antonio Cacto, Lighthouse, Big Man and three ultra-short blackouts: Charge the Dragon. The episodes each use a different production technology and belong to a different genre, but they are related in both their form and their content. All the episodes are about double standards and the topics of heroism and death. Something very small meets something very big. All of these meetings result in the heroic death of the small principal characters. Each script presents a different view of heroism and death.
>>
Smrteľné historky sú mimoriadny animovaný film. Tvoria ho tri poviedky – Dedo Kaktusák, Maják, Veľký chlap – a tri krátke blackouty o boji rytiera s drakom. Každá poviedka je iného žánru a realizovaná inou technológiou (3D animácia kombinovaná s hercom, 2D animácia, bábkový film), všetky tri však spája téma hrdinstva a smrti. Niečo malé sa stretáva s čímsi veľmi veľkým. Všetky tri zrážky sa končia hrdinskou smrťou malého hlavného hrdinu. Každý príbeh hľadí na hrdinstvo a smrť iným spôsobom.


Director > Réžia  Jan Bubeníček
Story > Námet  Jan Bubeníček
Screenplay > Scenár Jan Bubeníček
DOP > Kamera Radek Loukota
Editor > Strih Jan Bubeníček, Zdeněk Marek
Music > Hudba Petr Šoupa, Clarinet Factory, Messer Chups, Ivo Keilwerth 
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy Katarína Hollá 
Sound > Zvuk Marek Hart 
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Jan Budař, Pavel Landovský, Jan Bubeníček, Ondřej Trojan, Ladislav Frej 
Filmography > Filmografia Jan Bubeníček (1976)

2021: Myši patří do nebe
2016: Smrtelné historky

Production > Produkcia Total HelpArt (CZ)
Co-production > Koprodukcia PubRes (SK), Česká televize (CZ), R.U.R. (CZ), Soundsquare (CZ)
Producer >  Producent o Ondřej Trojan (CZ), Ľubica Orechovská (SK), Zuzana Mistríková (SK) o
   
Budget  > Rozpočet 650 000 €
Support >  Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums >  Koprodukčné trhy a fóra   
o o
World Premiere > 
Svetová premiéra
23rd IFF Febiofest, 2016, Czech Republic / 23. MFF Febiofest, 2016, ČR
SK release >
SK distribúcia
SK: 09/2016, PubRes;
CZ: 03/2016, Falcon
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  Dědek Kaktusák, Trilogy Grandpa Cactus > Trilógia Kaktusák, Vražedné historky

 

Contact: Festivals: Sales:
Total HelpArt THA
Nad spádem 16, CZ-147 00 Praha 4

total@tha.cz
www.tha.cz

PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

Total HelpArt THA / Eva Přibylová
+420 732 621 590
e_leeloo@hotmail.com
www.tha.cz

Arkaitz Basterra
Lípova 16, 12000, Prague 2, Czech Republic
arkaitzbasterra@gmail.com
+420773381858


updated: 12.01.2017