Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Agáva
Agave

» ©2016
SK | far. > col. | 91 min. | dráma > drama

Agáva

Agave appears as a simple story of four protagonists – the old doctor Varga, the builder Hampel, his young wife Nadja, and the young teacher Daniel Orešanský; however, it unfolds a powerful psychological study of various characters. The story is set in the hot, dry summer of 1947. Somewhere between the scorching air and the human destinies, one can foresee the colossal and horrific turning-point of February 1948. The protagonists endeavor to conceal their agony for a long time. But once their torments and ardent emotions come to the surface, they are like a volcanic eruption.
>>
Agáva je zdanlivo jednoduchý príbeh štyroch hlavných hrdinov – starého doktora Vargu, staviteľa Hampla, jeho mladej ženy Nade a mladého učiteľa Daniela Orešanského – jedná sa však o silnú psychologickú štúdiu charakterov. Dej filmu sa odohráva v piatich mesiacoch horúceho a suchého leta roku 1947. Len kdesi v spaľujúcom povetrí, ale hlavne v ľudských osudoch už cítiť ohromný a desivý historický zlom, Február 1948. Hrdinovia sa zhrýzajú a trýznia, ale všetko je to dlho utajované v ich najhlbšom vnútri. Keď sa však vyplaví na povrch ich krutosť či vášeň, je to ako výbuch sopky.


Director > Réžia  Ondrej Šulaj
Story > Námet Ondrej Šulaj
Screenplay > Scenár Ondrej Šulaj
DOP > Kamera Tomáš Stanek
Editors > Strih Alena Spustová
Music > Hudba Michal Pavlíček
Set Design > Architekt Viera Dandová
Costumes > Kostýmy Ján Kocman
Sound > Zvuk Michal Deliopulos
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Milan Kňažko, Katarína Šafaříková, Milan Lasica, Marek Geišberg, Diana Mórová
Filmography > Filmografia Ondrej Šulaj (1949)

2016: Agáva

Production > Produkcia TRIGON PRODUCTION (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent  Patrik Pašš
o o
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra -o
o o
Int. Premiere >
Medzinárodná premiéra
29. FF Finále Plzeň, 2016, ČR / 29th Finále Plzeň FF, 2016, Czech Republic
SK Premiere >
Slovenská premiéra
03/2016, Continental film
o  
Web www.agava.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

TRIGON PRODUCTION
Hríbová 5, SK-821 09 Bratislava
+421 917 705 200
patrik.pass@trigon-production.sk
www.trigon-production.sk

Jana Motyčková /TRIGON PRODUCTION +421 907 986 906
jana.motyckova@trigon-production.sk
www.trigon-production.sk

see main contact


updated: 14.12.2016