KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Taliansko po neorealizme. Príroda a kultúra: Smrť v Benátkach

Stretnutie sa z technických dôvodov presúva na 3. 4. 2014, 18:00. Ďakujeme za porozumenie.
Jedným zo základných určení talianskeho neorealizmu bol príklon k skutočnosti a odmietanie estetizácie. Je preto príznačné, že po tejto estetike zbavenosti sa kinematografia obracia k opačnému pólu – k nápadnej estetizácii svojho vyjadrenia. Na Viscontiho vplýva tradícia opery, na Germiho buffonáda, u Felliniho je to zas karneval. Do filmu, tak často spájaného s realizmom, vchádza iný umelecký druh a ovplyvňuje ho natoľko, že bez jeho znalosti by recepcia nebola možná.

-

 


aktualizované: 13.03.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.