KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Spirituálny film a Andrej Tarkovskij: Stalker

Paul Schrader vo svojej vplyvnej knihe Transcendentálny štýl vo filme nachádza nový kvázi žáner v kinematografii a nazýva ho spirituálny film. Všíma si, že niektorým autorom je vlastné hľadanie hlbšieho významu za javovou stránkou sveta a nie len zobrazovanie vrcholných okamihov v mechanizme kauzálneho nexu v príbehu akčných filmov. Oproti zrýchľujúcej akcii sa spirituálny film zameriava skôr na umŕtvenie pohybu v snahe zachytiť čas a priestor v stáze, teda v momente ich ustanovovania.

-

 


aktualizované: 16.01.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.