KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Nový nemecký film: Hranica života a filmu - Fitzcarraldo

Aj v Nemecku sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ozvali režiséri, ktorí pociťovali potrebu obrodiť tamojšiu kinematografiu. Podľa svedectva Wernera Herzoga však nemohli nadväzovať na odkaz generácie ich otcov (kvôli skúsenosti s nacistickým režimom), ale až starých otcov (nemecký expresionizmus). Herzog sa, hoci v roku 1962 nepodpísal tzv. Oberhausenský manifest s jeho radikálnou dikciou („Papas Kino ist tot! – teda „fotrovské kino je mŕtve!“), preslávil svojimi filmami aj medzinárodne a Lotte Eisner v ňom videla novú nádej pre nemecký film. V jeho filmoch sa sprítomňuje hranica medzi životom a filmom.

-

 


aktualizované: 16.01.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.