KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Československá nová vlna (II) a všednosť: Hoří má panenko

Prvá polovica šesťdesiatych rokov znamenala pre filmárov určitú mieru kreatívnej slobody, ktorá sa naplno prejavila v ich filmoch. Aj vďaka tomu možno o daných rokoch uvažovať ako o zlatom období československého filmu. Skupina režisérov z pražskej FAMU (Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzl, Jan Němec, Evald Schorm a ďalší) vytvorila viacero rôznorodých poetík, ktoré predstavovali radikálny rozchod s ideami socialistického realizmu. Miloš Forman sa vo svojich filmoch nakrútených ešte pred emigráciou obracia ku každodennosti a k všednosti prežívanej skutočnosti.

-

 


aktualizované: 16.01.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.