KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Československá nová vlna (I) a umelecká tvorba: Slnko v sieti

Po uvoľnení v druhej polovici päťdesiatych rokov sa slovenská kinematografia v šesťdesiatych rokoch stáva svetovou. Po filmoch pod diktátom marxisticko-leninskej estetiky z predošlej dekády náhle obracia pozornosť na všednosť človeka a jeho existenciu. V dielach Hanáka, Havettu a Jakubiska sa napokon tematizuje aj problematika samotnej umeleckej tvorby, jej koreňov a zmyslu. Centrálnym pojmom sa tak stáva hra a jej vzťah k autenticite na jednej strane a k zmyslu na druhej strane.

-

 


aktualizované: 16.01.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.