KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Francúzska nová vlna a premena: Na konci s dychom

Približne v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia začína vo Francúzsku proces radikálnej premeny kinematografickej krajiny, ktorý kulminuje v období tzv. francúzskej novej vlny (1959 – 1963). Za to obdobie debutovalo približne 160 nových režisérov. Do popredia najvýraznejšie vystúpila skupina tvorcov (pôvodne filmových kritikov) združených okolo časopisu Cahiers du cinéma – Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer a François Truffaut. Mladí Turci, ako bývajú niekedy označovaní, prišli s novou, radikálne deklarovanou víziou kinematografie.

 

-


aktualizované: 16.01.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.